α7 IV

Повече от всякога.
За ново поколение творци.

С революционната производителност както при снимки, така и при запис на видео α7 IV е идеалният хибрид, осигуряващ спиращи дъха изображения заедно с предаване и разпространение на мига. α7 IV е фотоапарат, създаден да вдъхне живот на идеите на днешните творци.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ