Обявяване на нов телевизор BRAVIA за 2024 г. Обявяване на нов телевизор BRAVIA за 2024 г.

Киното е вече у дома    

Обявяване на нов телевизор BRAVIA за 2024 г.

КАКВО Е НА МОДА

Устойчивост във всяка сцена с BRAVIA

Устойчивост във всяка сцена с BRAVIA

Подробности по темата
Произведено от Sony, поддържано от SORPLAS™

Произведено от Sony, поддържано от SORPLAS™

Данни за екологични характеристики на SORPLAS
Правим Xperia достъпна за всички

Правим Xperia достъпна за всички

Подробности за достъпността на Xperia
ZV-1F – отразява нашето екологично виждане

ZV-1F – отразява нашето екологично виждане

Подробности по темата
Цялостна грижа за околната среда

Цялостна грижа за околната среда

Данни за екологични характеристики в слушалки
XPERIA™: към опаковки без пластмаса

XPERIA™: към опаковки без пластмаса

Нулево използване на пластмасови опаковки
Новите средносрочни цели на Sony за околната среда

Новите средносрочни цели на Sony за околната среда

Подробности относно GM2025