моторист се накланя силно в завой при висока скорост
Cormac Ryan Meenan

Cormac Ryan Meenan | Ireland

"Или се адаптираме, или умираме"

Кормак Райън Мийнън е двадесет и шест годишен самоук фотограф на свободна практика, специализирал в заснемането на световния шампионат MotoGP. Стреми се да улавя самата същност на това, което заснема – атмосферата, чувството на вълнение и страст, което MotoGP оставя във всяко кътче по света. Кормак използва световния шампионат MotoGP, за да покаже поетичната част на високоскоростните състезания с мотори и присъщия баланс между водач и машина – и двамата във върхова форма.

Комплектът на Кормак