Конкурс за пейзажи на α Universe

Albert Dros

Пейзажи с изключителна резолюция и динамичен обхват

Независимо дали използвате APS-C, или пълноформатен, серията α на Sony предлага изключителна разделителна способност, фина градация на тонове и страхотни работни показатели при висока ISO.

Процесорът BIONZ™ във фотоапарата α може точно да заснеме текстури и детайли, показвайки пейзажите красиви и реалистични.

Участвайте в конкурса, като споделите снимките си в Instagram. Участието в конкурса ще бъде валидно, ако снимките са публикувани в Instagram от 1 ноември 2019 г. до 15 декември 2019 г.

Печелившата снимка ще бъде избрана от група експерти фотографи, а победителят ще получи обектив G Master от Sony!

Снимките ще бъдат оценявани въз основа на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението, а победителите ще бъдат обявени на α Universe и каналите за социални мрежи.

Общи условия:

НЕ Е НЕОБХОДИМА ПОКУПКА

1. Организаторът на фотоконкурса за пейзажи в Instagram на Sony α Universe ("Конкурс") е Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Обединеното кралство ("Sony"). Конкурсът не е спонсориран, одобрен, администриран от или свързан с Instagram. Всеки участник в Конкурса освобождава напълно Instagram от отговорност.

2. Конкурсът е достъпен за лица над 18 години с личен профил св Instagram, които са жители на Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Нидерландия, Швейцария, Полша, Норвегия, Австрия, Швеция, Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Естония, Литва, Латвия, Унгария, България, Ирландия, Чешка република, Словакия и Турция ("Държави, отговарящи на условията"). Служители на компании от групата на Sony и членове на техните семейства нямат право да участват.

3. Конкурсът ще започне на 1 ноември 2019 г. и ще приключи в полунощ на 15 декември 2019 г. ("Период на конкурса")

4. За да участвате в Конкурса, трябва да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1: последвайте @alphauniversebysony.eu в Instagram.

Стъпка 2: качете в профила си в Instagram снимка, заснета лично от Вас с фотоапарат Sony α, и добавете следните хаштагове според държавата:

Списък с валидни хаштагове за държава:

Германия: #AlphaLandscapeDE
Обединеното кралство: #AlphaLandscapeUK
Франция: #AlphaLandscapeFR
Италия: #AlphaLandscapeIT
Испания: #AlphaLandscapeES
Нидерландия: #AlphaLandscapeNL
Швейцария: #AlphaLandscapeCH
Полша: #AlphaLandscapePL
Норвегия: #AlphaLandscapeNO
Австрия: #AlphaLandscapeAT
Швеция: #AlphaLandscapeSE
Белгия: #AlphaLandscapeBE
Дания: #AlphaLandscapeDK
Финландия: #AlphaLandscapeFI
Гърция: #AlphaLandscapeGR
Румъния: #AlphaLandscapeRO
Естония: #AlphaLandscapeEE
Литва: #AlphaLandscapeLT
Латвия: #AlphaLandscapeLV
Унгария: #AlphaLandscapeHU
България: #AlphaLandscapeBG
Ирландия: #AlphaLandscapeIE
Чешка република: #AlphaLandscapeCZ
Словакия: #AlphaLandscapeSK
Турция: #AlphaLandscapeTR

5. Изпратените снимки трябва да са заснети с фотоапарат Sony α. Профилът Ви в Instagram трябва да е публичен, за да участвате. След публикуване Вашата снимка трябва да остане в профила Ви в Instagram до края на Периода на конкурса, посочен в раздел 3 по-горе, в противен случай участието Ви може да не се признае.

6. Изпращането на снимки в съответствие с раздел 4 по-горе и включването в Конкурса ще се счита за приемане на и обвързване с правилата на Конкурса и настоящите общи условия. Всякакви по-нататъшни инструкции за записване, предоставени от Sony и публикувани в този уебсайт или профила @alphauniversebysony.eu в Instagram, ще бъдат част от правилата на Конкурса.

7. Ако е спазен раздел 9 по-долу, снимките трябва да са пейзажи, които се възползват от функциите на Вашия фотоапарат Sony α. Няма ограничение за броя снимки, които може да качите за участие, но всяка снимка трябва да е уникална и да спазва настоящите общи условия.

8. Приемат се снимки, променени чрез софтуер за редактиране на изображения или еквивалентни програми. Участникът гарантира, че подобряването на снимките е извършено чрез използване на законно придобит софтуер.

9. Забранява се да се отбелязват или изпращат опозоряващи, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали (както снимки, така и свързани коментари/етикети) или материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по-друг начин закон или правилата за използване на Instagram. Участниците нямат право да изпращат снимки, които включват водни знаци, заслуги за снимки или марки на трети страни.

10. Sony ще разгледа всички отговарящи на условията снимки, изпратени чрез Instagram през Периода на конкурса, като ще бъдат оценени според собствената преценка на Sony според нивото на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението. Sony ще създаде списък с подбрани кандидати въз основа на посочените вече критерии, а окончателното определяне на победителите ще бъде извършено от независим съдия, чието решение ще бъде окончателно и обвързващо.

11. С участника, чиято снимка е избрана за победител, ще бъде осъществена връзка чрез Instagram Direct от профила @alphauniversebysony.eu в Instagram и ще бъде помолен да изпрати EXIF данните на избраната снимка, за да се покаже съответствие с изискванията за участие. След това Sony ще се свърже с потенциалния победител по имейл и ще изпрати инструкции как да получи наградата си. Ако той не отговори и не изпълни инструкциите в първото съобщение от Instagram Direct в рамките на пет (5) дни или ако данните разкрият, че снимката не отговаря на настоящите общи условия, участникът няма да има право да получи наградата и ще бъде избран друг победител. Ще бъде осъществена връзка с до трима (3) алтернативни победители.

12. Ще бъде избрана една печеливша снимка, а победителят ще може да избере обектив G Master на Sony от следния списък:

FE 24 мм f/1.4 G Master (прибл. стойност 1619 EUR/1449 GBP)
FE 16 – 35 мм f/2.8 G Master (прибл. стойност 2569 EUR/2300 GBP)

13. Не е възможна замяна срещу пари в брой или кредит. Наградите не се разменят или прехвърлят. Ако наградите не могат да бъдат предоставени, Sony има право да предостави друга награда със същата стойност.

14. Победителите са изцяло отговорни за данъчни задължения за физически лица, свързани с получаването на наградите, и приемайки наградата си, освобождават Sony от такава отговорност.

15. Връзка с победителя ще се осъществи от @alphauniversebysony.eu в Instagram до началото на януари 2020 г., а наградата ще му бъде изпратена до средата на февруари 2020 г. безплатно. Наградата ще бъде доставена само до адреси в Държавите, отговарящи на условията, посочени в раздел 2 по-горе.

16. Приемането на наградите означава съгласие на победителя, разрешаващо на Sony да използва името, изображението и портрета му за редакторски, рекламни, промоционални и маркетингови цели без допълнително възнаграждение, освен където това е забранено от закона. Освен уведомяването на победителите няма да се приемат запитвания за участващите снимки или избора на победители.

17. Изпращайки снимки за Конкурса, участникът гарантира, че: (1) снимките отговарят напълно на конкурсните правила и настоящите общи условия; (2) снимките са оригинални, заснети от участника с фотоапарат Sony α; (3) участникът притежава всички права (включително авторски) върху снимките; и (4) снимките не нарушават правата на трето лице (включително правото на публичност, поверителност или други еквивалентни лични права) и е получил разрешение да използва изображението на всяко лице от изпратените снимки. Участникът потвърждава, че изпращането на изображения от други източници (включително други уебсайтове или блогове) е забранено и използването на такива без разрешение може да представлява нарушаване на авторско право.

18. Изпратените снимки може да бъдат изключени от Конкурса, а наградите – анулирани, ако Sony установи нарушаване на изискванията за участие, настоящите общи условия или обществения ред и морал.

19. Участниците предоставят на Sony неотменим, неизключителен и безплатен лиценз да копира, променя, редактира, адаптира, публикува, възпроизвежда, показва, разпространява или използва по друг начин изпратените снимки във всички онлайн медии в Европа за периода след участието в Конкурса до 15 декември 2021 г.(включително правото да подлицензира снимките на други компании от групата на Sony). По-конкретно участникът признава и се съгласява, че изпратените снимки може да бъдат публикувани в уебсайтовете и профилите в социалните мрежи на групата на Sony и че Sony може да редактира или модифицира снимките (например чрез изрязване или добавяне на изображение, музика или звукови ефекти). Участникът гарантира, че притежава необходимите права да предостави лиценза, описан в тази клауза. Участникът се съгласява да се откаже от всички морални права върху използването на представените снимки.

20. Sony не поема отговорност във връзка с използването за публикуване на изпратените снимки и участникът ще носи цялата отговорност за разрешаването на спорове с трети лица относно изпратените от него снимки за собствена сметка. Участникът се съгласява да предпазва и защитава Sony, нейните свързани фирми, директори, служители и агенти от и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от участието му в Конкурса, включително използването от Sony на изпратените снимки и приемането или използването на наградата от страна на участника.

21. Sony не декларира и не дава гаранции, независимо дали изрични, или подразбиращи се, за този Конкурс или наградите, освен изрично описаното в настоящите общи условия. Sony не носи отговорност за технически грешки или грешки в платформата Instagram, които може да попречат на даден потребител да участва в Конкурса или да получава или изпраща директни съобщения. Sony не се стреми да изключи отговорността за смърт или телесна повреда, дължаща се на проявена от фирмата небрежност.

22. Личната информация на участниците ще се обработва в съответствие с Правилата за поверителност на Sony, налични на https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html, и ще се използва само за администриране и рекламиране на Конкурса, включително за комуникация относно Конкурса, управление на участващи снимки, изпращане на награди, показване на печелившите снимки, рекламни и промоционални дейности на Sony и за цели, свързани с тези дейности. С участието си в Конкурса се съгласявате, че името, възрастта, държавата и информация за фотоапарата Ви може да се публикуват заедно с изпратена от Вас снимка.

23. Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се унищожи или изтрие след края на Конкурса освен тази на победители и участници, чиито снимки ще се използват.

24. Неуспешното прилагане от страна на Sony на което и да е от тези правила или общи условия не представлява отказ от права по съответната клауза.

25. Освен ако законодателството на държавата, в която пребивава участникът, не постановява друго, Конкурсът, включително изискванията за участие и настоящите общи условия, се регулира от английското законодателство и всеки спор попада в юрисдикцията на съдилищата в Англия и Уелс.