Конкурс за портрети на домашни любимци на α Universe

Перфектни портрети на домашни любимци

Перфектни портрети на домашни любимци 

Късметлии сме да имаме за любимци пухкавите приятели, които живеят в домовете ни и са отлични обекти за снимане. Награждаваната технология за AF по око в реално време на Sony вече работи и с животни, и с хора*, улеснявайки снимането на невероятни портрети на домашни любимци.

Участвайте в този конкурс, като споделите портрети на домашния си любимец или животно в Instagram. Участието ще бъде валидно за снимки, публикувани в Instagram от 1 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Панел от фотографи ще избере три печеливши изображения, а наградите са:

• 1-во място: комплект Alpha 6600 + E 18 – 135 мм f/3.5 – 5.6 OSS ИЛИ корпус Alpha 7 III (избор на победителя)
• 2-ро място: обектив FE 85 мм f/1.8
• 3-то място: RX100 V

Участващите снимки се оценяват според нивото на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението, а печелившите ще бъдат обявени в каналите на α Universe и социалните мрежи. 

*Необходима е версия на софтуера на фотоапарата 3.0 или по-нова за α7R III/α7 III, версия 6.0 или по-нова за α9 и версия 2.0 или по-нова за α6400. Вижте подробности на страницата за поддръжка на Sony. 

Общи условия:

НЕ Е НЕОБХОДИМА ПОКУПКА

1. Организаторът на фотоконкурса за портрети на домашни любимци в Instagram на Sony α Universe ("Конкурс") е Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Обединеното кралство ("Sony"). Конкурсът не е спонсориран, одобрен, администриран от или свързан с Instagram. Всеки участник в Конкурса освобождава напълно Instagram от отговорност.

2. Конкурсът е достъпен за лица над 18 години с личен профил в Instagram, които са жители на Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Нидерландия, Швейцария, Полша, Норвегия, Австрия, Швеция, Белгия, Дания, Португалия, Финландия, Гърция, Румъния, Естония, Литва, Латвия, Унгария, България, Ирландия, Чехия, Хърватия, Словения, Словакия и Турция ("Държави, отговарящи на условията"). Служители на компании от групата на Sony и членове на техните семейства нямат право да участват.

3. Конкурсът ще започне на 1. май 2020 г. и ще приключи в полунощ на 14. юни 2020 г. („Период на конкурса“)

4. За да участвате в конкурса, трябва да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1: следвайте акаунта на Instagram @ alphauniversebysony.eu.
Стъпка 2: качете в акаунта си в Instagram снимка, направена лично от вас, използвайки серия Sony Alpha или RX серия и добавете следния хештег, в зависимост от вашата страна на пребиваване:

Списък на валидните хештагове за държава:

Германия: #AlphaPetDE
Обединеното кралство: #AlphaPetUK
Франция: #AlphaPetFR
Италия: #AlphaPetIT
Испания: #AlphaPetES
Нидерландия: #AlphaPetNL
Швейцария: #AlphaPetCH
Полша: #AlphaPetPL
Норвегия: #AlphaPetNO
Австрия: #AlphaPetAT
Швеция: #AlphaPetSE
Белгия: #AlphaPetBE
Дания: #AlphaPetDK
Португалия: #AlphaPetPT
Финландия: #AlphaPetFI
Гърция: #AlphaPetGR
Румъния: #AlphaPetRO
Естония: #AlphaPetEE
Литва: #AlphaPetLT
Латвия: #AlphaPetLV
Унгария: #AlphaPetHU
България: #AlphaPetBG
Ирландия: #AlphaPetIE
Чешка република: #AlphaPetCZ
Хърватия: #AlphaPetHR
Словения: #AlphaPetSI
Словакия: #AlphaPetSK
Турция: #AlphaPetTR

5. Изпратените снимки трябва да са направени с камера от серията Sony Alpha или от серия RX. Вашият акаунт в Instagram трябва да е настроен за обществено ползване, за да участвате в състезанието. След като бъде публикувана, снимката ви трябва да остане в акаунта ви в Instagram до края на Периода на състезанието, посочен в раздел 3 по-горе, в противен случай вашето участие може да не бъде потвърдено.

6. Изпращането на снимки в съответствие с раздел 4 по-горе и включването в Конкурса ще се счита за приемане на и обвързване с правилата на Конкурса и настоящите общи условия. Всякакви по-нататъшни инструкции за участие, предоставени от Sony и публикувани в този уебсайт или профила @alphauniversebysony.eu в Instagram, ще бъдат част от правилата на Конкурса.

7. Ако е спазен раздел 9 по-долу, снимките трябва да са фотографии на домашни любимци, които се възползват от функциите на Вашия фотоапарат Sony Alpha или RX. Няма ограничение за броя снимки, които може да качите за участие, но всяка снимка трябва да е уникална и да спазва настоящите общи условия.

8. Приемат се снимки, променени чрез софтуер за редактиране на изображения или еквивалентни програми. Участникът гарантира, че подобряването на снимките е извършено чрез използване на законно придобит софтуер.

9. Забранява се да се отбелязват или изпращат опозоряващи, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали (както снимки, така и свързани коментари/етикети) или материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по-друг начин закон или правилата за използване на Instagram. Участниците нямат право да изпращат снимки, които включват водни знаци, заслуги за снимки или марки на трети страни.

10. Sony ще разгледа всички отговарящи на условията снимки, изпратени чрез Instagram през Периода на Конкурса, като те ще бъдат оценени според собствената преценка на Sony въз основа на нивото им на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението. Sony ще създаде списък с подбрани кандидати въз основа на посочените по-горе критерии, а окончателното определяне на победителите ще бъде извършено от независим панел, чиито решения ще бъдат окончателни и обвързващи.

11. С участника, чиято снимка е избрана за победител, ще бъде осъществена връзка чрез Instagram Direct от акаунта @alphauniversebysony.eu в Instagram и ще бъде помолен да изпрати EXIF данните на избраната снимка, за да се покаже съответствие с изискванията за участие. След това Sony ще се свърже с потенциалния победител по имейл и ще изпрати инструкции как да получи наградата си. Ако той не отговори и не изпълни инструкциите в първоначалното съобщение от Instagram Direct в рамките на пет (5) дни или ако данните разкрият, че снимката не отговаря на настоящите общи условия, участникът няма да има право да получи наградата и ще бъде избран друг победител. Ще бъде осъществена връзка с максимум трима (3) други победители.

12. Три печеливши изображения ще бъдат избрани от група фотографски експерти, а наградите са:

1. Място: Alpha 6600 + E 18-135mm f / 3.5-5.6 OSS комплект ИЛИ Alpha 7 III тяло (победител да избира)
2. Място: обектив FE 85mm f / 1.8
3. Място: RX100 V

13. Наградата не може да се замени срещу пари в брой или кредит. Наградите не могат да се разменят или прехвърлят. Ако наградата не може да бъде предоставена по някаква причина, Sony си запазва правото да предостави друга такава с еквивалентна стойност.

14. Победителят поема напълно и самостоятелно отговорността за индивидуални данъчни задължения, свързани с получаването на наградата, и приемайки я, освобождава Sony от всякаква подобна отговорност.

15. Връзка с победителите ще бъде осъществена от акаунта @alphauniversebysony.eu в Instagram до края на юни 2020 г., а наградите ще бъдат изпратени до края на юли 2020 г. безплатно. Наградите ще бъдат доставени само до адреси в Държавите, отговарящи на условията, посочени в раздел 2 по-горе.

16. Изпращайки снимки за Конкурса, участникът гарантира, че: (1) снимките отговарят напълно на конкурсните правила и на настоящите общи условия; (2) снимките са оригинални, заснети от участника с фотоапарат от сериите Alpha или RX на Sony; (3) участникът притежава всички права (включително авторски) върху снимките; и (4) снимките не нарушават правата на трето лице (включително правото на публичност, поверителност или други еквивалентни лични права) и е получил разрешение да използва изображението на всяко лице от изпратените снимки. Участникът потвърждава, че изпращането на изображения от други източници (включително други уебсайтове или блогове) е забранено и използването на такива без разрешение може да представлява нарушаване на авторско право.

17. Изпратените снимки може да бъдат изключени от конкурса, а наградите – анулирани, ако Sony с основание установи нарушаване на изискванията за участие, настоящите общи условия или обществения ред и морал.

18. Участникът предоставя на Sony неотменим, неизключителен, безплатен лиценз да копира, променя, редактира, адаптира, публикува, възпроизвежда, показва, разпространява или използва по друг начин подадените снимки във всяка онлайн медия в Европа за периода след влизането в конкурса до 14 юни 2022 г. (включително право на суб-лиценз на други компании от групата на Sony). По-специално участникът признава и се съгласява, че подадените снимки могат да бъдат публикувани на уебсайтове на Sony Group и акаунти в социалните медии и че Sony могат да редактират или променят снимките (например изрязване или добавяне на изображения, музика или звукови ефекти). Всяко друго използване на снимките ще бъде предмет на споразумение с участника. Участникът гарантира, че има правата, необходими за предоставяне на лиценза, посочен в тази клауза. Участникът се съгласява да се откаже от всички морални права при използването на представените снимки.

19. Sony не поема отговорност във връзка с използването за публикуване на изпратените снимки и участникът ще носи цялата отговорност за разрешаването на спорове с трети лица относно изпратените от него снимки за собствена сметка. Участникът се съгласява да предпазва и защитава Sony, нейните свързани фирми, директори, служители и агенти от и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от участието му в Конкурса, включително използването от Sony на изпратените снимки и приемането или използването на наградата от страна на участника.

20. Sony не прави декларации или гаранции, независимо дали изрични, или подразбиращи се, за този Конкурс или наградите, освен изрично описаното в настоящите общи условия. Sony не носи отговорност за технически грешки или грешки в платформата Instagram, които може да попречат на даден потребител да участва в Конкурса или да получи или изпрати директни съобщения. Sony не се стреми да изключи отговорността за смърт или телесна повреда, дължащи се на проявена от фирмата небрежност.

21. Личната информация на участниците ще се обработва в съответствие с политиката за поверителност на Sony, достъпна на https://www.sony.bg/eu/pages/privacy/bg_BG/privacy_overview.html и ще се използва само за целите на администриране и публичност на Конкурса, включително за комуникации, свързани с Конкурса, управление на участия, изпращане на награди, показване на печеливши записи, маркетингови и промоционални дейности на Sony и за цели, свързани с тези дейности. За печелене на записи Sony може да публикува вашето име, държава и информация за камерата, освен ако не възразите срещу публикуването на такава информация.

22. Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще бъде унищожена или изтрита след края на Конкурса освен в случая на победители и участници, чиито снимки ще се използват.

23. Неуспешното прилагане от страна на Sony на което и да е от тези общи условия не представлява отказ от права по съответната клауза.

24. Освен ако законодателството на държавата, в която пребивава участникът, не постановява друго, Конкурсът, включително изискванията за участие и настоящите общи условия, се регулира от английското законодателство и всеки спор попада в юрисдикцията на съдилищата в Англия и Уелс.