Конкурс на α Universe за портрети

Силата на AF върху очи

Открийте мощта на "AF върху очи"

Режимът "AF върху очи" на серията Sony α предлага незабавно, ефективно откриване и проследяване на очите дори когато снимате движещ се портретен обект. Режимът фокусира и проследява окото бързо и прецизно дори когато обектът се движи, гледа надолу и настрани или е в контражур. "AF върху очи" не само открива окото за установяване на фокуса, но и държи окото при движение на фотоапарата и обекта и при снимане при висока кадрова честота. Способността за фокусиране върху окото и задържане на фокуса е революционна. Сега имаме възможността да използваме тази чудесна функция!

Печелившото изображение ще бъде избрано от група експерти в сферата на фотографията, а победителят ще получи обектив Sony G Master!

Участвайте в този конкурс, като споделяте снимките си в Instagram. Участието в конкурса ще бъде валидно, ако снимките са публикувани в Instagram от 2-ри август 2019 г. до 15 септември 2019 г.

Снимките ще бъдат оценявани на базата на нивото на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението, а печелившите участници ще бъдат обявени в каналите на α Universe и в социалните мрежи.

Условия за ползване

НЕ Е НЕОБХОДИМА ПОКУПКА

1. Организаторът на фотоконкурса за портрет в Instagram на Sony α Universe ("Конкурсът") е Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Обединеното кралство ("Sony"). Конкурсът по никакъв начин не е спонсориран, одобрен или администриран от или свързан с Instagram. Instagram се освобождава напълно от всяка отговорност във връзка с всеки участник в този конкурс.

2. Конкурсът е отворен за лица над 18 години, които имат личен профил в Instagram и са с постоянно местожителство в Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Нидерландия, Швейцария, Полша, Норвегия, Австрия, Швеция, Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния Естония, Литва, Латвия, Унгария, Португалия, България, Ирландия, Чешка република, Словакия и Турция. ("Отговарящи на условията страни"). Служителите на компании от групата на Sony и членовете на техните семейства не могат да участват.

3. Конкурсът ще започне на 2-ри август 2019 г. и ще приключи в полунощ на 15 септември 2019 г. ("Конкурсен период")

4. За да участвате в конкурса, трябва да изпълните следните стъпки:

Стъпка 1: последвайте профила @alphauniversebysony.eu в Instagram.

Стъпка 2: качете в профила си в Instagram снимка, направена лично от вас, като използвате фотоапарат от серия Sony α и добавете следните хаштагове:

'#AlphaPortrait'

'#country_ILC'(допълнете с името на държавата, в която живеете от списъка по-долу)

'#име на модела'(напр. #A7RM3, #A6000, #A9)

Списък с валидни хаштагове на държави:

Германия: #DE_ILC
Обединеното кралство: #UK_ILC
Франция: #FR_ILC
Италия: #IT_ILC
Испания: #ES_ILC
Нидерландия: #NL_ILC
Швейцария: #CH_ILC
Полша: #PL_ILC
Норвегия: #NO_ILC
Австрия: #AT_ILC
Швеция: #SE_ILC
Белгия: #BE_ILC
Дания: #DK_ILC
Финландия: #FI_ILC
Гърция: #GR_ILC
Румъния: #RO_ILC
Естония: #EE_ILC
Литва: #LT_ILC
Латвия: #LV_ILC
Унгария: #HU_ILC
България: #BG_ILC
Ирландия: #IE_ILC
Чешка република: #CZ_ILC
Словакия: #SK_ILC
Турция: #TR_ILC

(напр. #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Изпратените снимки трябва да са направени с фотоапарат Sony серия α. Вашият профил в Instagram трябва да бъде публичен, за да участва в конкурса. След като бъде публикувана, снимката ви трябва да остане в профила ви в Instagram до края на Конкурсния период, посочен в точка 3 по-горе, в противен случай може да не бъде призната.

6. Чрез подаване на снимки в съответствие с точка 4 по-горе и участие в Конкурса ще се счита, че участниците са приели и се обвързват с правилата на Конкурса и настоящите общи условия. Всякакви допълнителни инструкции за участие, дадени от Sony и публикувани на тази уебстраница или в профила @alphauniversebysony.eu в Instagram, се считат за част от правилата на конкурса.

7. Съгласно точка 9 по-долу снимките трябва да са портретни, а снимащият да се е възползвал от функциите на фотоапарата Sony α. Няма ограничение за броя на снимките, които можете да качите, за да участвате, но всяка снимка трябва да е уникална и да отговаря на настоящите общи условия.

8. Снимки, които са модифицирани с даден софтуер за редактиране на изображения или други подобни програми, също се приемат. Участниците гарантират, че подобренията по снимките са извършени чрез използването на легално придобит софтуер.

9. На участниците не се разрешава да отбелязват или да прилагат каквито и да било клеветнически, оронващи престижа, нецензурни, порнографски, скверни, заплашителни или незаконни материали (както по отношение на снимки, така и на свързани коментари/отбелязвания) или материали, които биха могли да представляват или насърчават поведение, което ще се счита за престъпление, или да пораждат събития, свързани с гражданска отговорност, или по друг начин да нарушават какъвто и да е закон или условията на ползване на Instagram. Участниците не могат да изпращат снимки, които включват водни знаци, фото кредити или марки на трети страни.

10. Sony ще разгледа всички отговарящи на условията снимки, изпратени чрез Instagram през Периода на Конкурса, като те ще бъдат оценени според собствената преценка на Sony въз основа на нивото им на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението. Sony ще създаде списък с подбрани кандидати въз основа на посочените по-горе критерии, а окончателното определяне на победителите ще бъде извършено от независим съдия, чието решение ще бъдат окончателно и обвързващо.

11. С участника, чиято снимка е избрана за победител, ще бъде осъществена връзка чрез Instagram Direct от акаунта @alphauniversebysony.eu в Instagram и ще бъде помолен да изпрати EXIF данните на избраната снимка, за да се покаже съответствие с изискванията за участие. След това Sony ще се свърже с потенциалния победител по имейл и ще изпрати инструкции как да получи наградата си. Ако той не отговори и не изпълни инструкциите в първоначалното съобщение от Instagram Direct в рамките на пет (5) дни или ако данните разкрият, че снимката не отговаря на настоящите общи условия, участникът няма да има право да получи наградата и ще бъде избран друг победител. Ще бъде осъществена връзка с максимум трима (3) алтернативни победители.

12. Ще бъде избрана една печеливша снимка, а победителят ще може да избере обектив от серията G Master на Sony от списъка по-долу:

FE 85 мм f/1.4 G Master (прибл. стойност 2169 EUR/1889 GBP)
FE 135 мм f/1.8 G Master (прибл. стойност 1835 EUR/1600 GBP)

13. Наградата не може да се замени срещу пари в брой или кредит. Наградите не могат да се разменят или прехвърлят. Ако наградата не може да бъде предоставена по някаква причина, Sony си запазва правото да предостави друга такава с еквивалентна стойност.

14. Победителят поема напълно и самостоятелно отговорността за индивидуални данъчни задължения, свързани с получаването на наградата и приемайки я, освобождава Sony от всякаква подобна отговорност.

15. Връзка с победителя ще бъде осъществена от акаунта @alphauniversebysony.eu в Instagram до началото на октомври 2019 г., а наградата ще му бъде изпратена до края на октомври 2019 г. безплатно. Наградата ще бъде доставена само до адреси в държавите, отговарящи на условията, посочени в раздел 2 по-горе.

16. Приемането на наградите ще означава съгласие от страна на победителя, разрешаващо на Sony да използва името, изображението и портрета му за редакторски, рекламни, промоционални и маркетингови цели без допълнително възнаграждение, освен където това се забранява от закона. Освен уведомяването на победителите няма да бъдат приемани запитвания за участващите снимки или избора на победители.

17. Изпращайки снимки за Конкурса, участникът гарантира, че: (1) снимките отговарят напълно на конкурсните правила и на настоящите общи условия; (2) снимките са оригинални, заснети от участника с фотоапарат α на Sony; (3) участникът притежава всички права (включително авторски) върху снимките; и (4) снимките не нарушават правата на трето лице (включително правото на публичност, поверителност или други еквивалентни лични права) и е получил разрешение да използва изображението на всяко лице от изпратените снимки. Участникът потвърждава, че изпращането на изображения от други източници (включително други уебсайтове или блогове) е забранено и използването на такива без разрешение може да представлява нарушаване на авторско право.

18. Изпратените снимки може да бъдат изключени от конкурса, а наградите – анулирани, ако Sony с основание установи нарушаване на изискванията за участие, настоящите общи условия или обществения ред и морал.

19. Участникът предоставя на Sony неотменим, неизключителен и безплатен лиценз да копира, променя, редактира, адаптира, публикува, възпроизвежда, показва, разпространява или използва по друг начин (включително за търговски цели и връзки с обществеността) изпратените снимки във всички онлайн или печатни медии, материали на витрини и събития в Европа за периода след участието в Конкурса до 31 август 2021 г. (включително правото да подлицензира снимките на други компании от Sony Group). По-конкретно участникът признава и се съгласява, че изпратените снимки може да бъдат публикувани в уебсайтовете и акаунтите в социалните мрежи на Sony Group и че Sony може да редактира или модифицира снимките (например чрез изрязване или добавяне на изображение, музика или звукови ефекти). Участникът гарантира, че притежава необходимите права да предостави лиценза, описан в тази клауза.

20. Sony не поема никаква отговорност във връзка с използването на публикацията на изпратените снимки и участникът ще носи цялата отговорност за разрешаването на спорове с трети лица относно изпратените от него снимки за собствена сметка. Участникът се съгласява да предпазва и защитава Sony, нейните свързани дружества, директори, служители и агенти от и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи или разноски от какъвто и да е вид, произтичащи от участието му в Конкурса, включително използването от страна на Sony на изпратените снимки и приемането или използването на наградата от страна на участника.

21. Sony не прави изявления и не дава гаранции, независимо дали изрични, или подразбиращи се, за този Конкурс или наградите, освен изрично описаното в настоящите общи условия. Sony не носи отговорност за технически грешки или грешки в платформата Instagram, които може да попречат на даден потребител да участва в Конкурса или да получи или изпрати директни съобщения. Sony не се стреми да изключи отговорността за смърт или телесна повреда, дължащи се на проявена от фирмата небрежност.

22. Личната информация на участниците ще се обработва в съответствие с Правилата за поверителност на Sony, налични на https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html и ще се използва само за администриране и рекламиране на Конкурса, включително за комуникация относно Конкурса, управление на участващи снимки, изпращане на награди, показване на печелившите снимки, рекламни и промоционални дейности на Sony и за цели, свързани с тези дейности. С включването си в Конкурса се съгласявате, че името, възрастта, държавата и информация за фотоапарата Ви може да се публикуват заедно с изпратена от Вас снимка.

23. Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще се унищожи или изтрие след края на Конкурса освен в случая на победители и участници, чиито снимки ще се използват.

24. Неуспешното прилагане от страна на Sony на което и да е от тези общи условия не представлява отказ от права по съответната клауза.

25. Освен ако законодателството на държавата, в която пребивава участникът, не постановява друго, Конкурсът, включително изискванията за участие и настоящите общи условия, се регулира от английското законодателство и всеки спор попада в юрисдикцията на съдилищата в Англия и Уелс.