Конкурс за фотографии на тема "Пролетни" на α Universe

алберт дрос синьо цвете

Пролет

Sony Europe B.V. и Alpha Universe с удоволствие съобщават за стартирането на фотоконкурс в Instagram на тема "Пролет" за потребителите на фотоапарати от сериите Alpha или RX на Sony в следните държави: Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Нидерландия, Швейцария, Полша, Норвегия, Австрия, Швеция, Белгия, Дания, Португалия, Финландия, Гърция, Румъния, Естония, Литва, Латвия, Унгария, България, Ирландия, Чешка република, Хърватия, Словения, Словакия и Турция.

Експертна комисия от фотографи ще избере три печеливши изображения, всяко от които ще получи награда!

Участвайте в този конкурс, като споделите снимките си в Instagram. До участие в конкурса ще се допускат снимки, публикувани в Instagram от 17 април до 4 юни 2023.

Омайващ пейзаж, заснет сред природата портрет или опияняващите фини детайли на разцъфнали цветя – искаме да заснемете пролетта в нейната пълна прелест и да споделите творението си, за да получите шанса да спечелите комплекта на вашите мечти.

Споделете вашите изображения на тема "Пролет" чрез нашия акаунт Alpha Universe в Instagram и ще имате шанса да спечелите някои страхотни награди, включително най-новото и страхотно оборудване на Sony. В конкурса участват снимки, публикувани в Instagram в рамките на периода на конкурса, и три печеливши изображения ще бъдат избрани от панел експерти по фотография.

Наградите са:

1-во място
Sony Alpha 7 IV (тяло)

2-ро място
Избор на ЕДНО от следните:

Sony FE 14mm f/1.8 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 135mm f/1.8 G Master

3-то място
Избор на ЕДНО от следните:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G

Снимките ще бъдат оценявани по художествена стойност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението, а отличените ще бъдат обявени в Alpha Universe и каналите в социалните мрежи.

 

Последвайте ни в Instagram Последвайте α Universe в Instagram

Последвайте α Universe в Instagram за актуални съвети, истории и информация за конкурси

 

 

Правила и условия:
НЕ СЕ ИЗИСКВА ПОКУПКА

 1. Организаторът на фотоконкурса на Sony Alpha Universe в Instagram на тема "Пролет" ("Конкурс") е Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Обединеното кралство ("Sony"). Конкурсът не е спонсориран, одобрен, администриран от или свързан с Instagram. Всеки участник в Конкурса освобождава напълно Instagram от отговорност.
 1. Конкурсът е достъпен за лица над 18 години с личен акаунт в Instagram, които са жители на Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Испания, Нидерландия, Швейцария, Полша, Норвегия, Австрия, Швеция, Белгия, Дания, Португалия, Финландия, Гърция, Румъния, Естония, Литва, Латвия, Унгария, България, Ирландия, Чехия, Хърватия, Словения, Словакия и Турция ("Държави, отговарящи на условията"). Служители на компании от групата на Sony и членове на техните семейства нямат право да участват.
 1. Конкурсът ще започне на 17 април 2023 г. и ще приключи в полунощ на 4 юни 2023 г.("Период на конкурса")
 1. За участие в Конкурса трябва да извършите следните стъпки:

Стъпка 1: последвайте Instagram акаунта @alphauniversebysony.eu.

Стъпка 2: качете в своя акаунт в Instagram снимка, направена лично от вас, с фотоапарат от сериите Alpha или RX на Sony и добавете следния хаштаг в зависимост от държавата ви по местожителство:

Списък с валидни хаштагове на държави:

Германия #AlphaSpringDE
Великобритания #AlphaSpringUK
Франция #AlphaSpringFR
Италия #AlphaSpringIT
Испания #AlphaSpringES
Нидерландия #AlphaSpringNL
Швейцария #AlphaSpringCH
Полша #AlphaSpringPL
Норвегия #AlphaSpringNO
Австрия #AlphaSpringAT
Швеция #AlphaSpringSE
Белгия #AlphaSpringBE
Дания #AlphaSpringDK
Португалия #AlphaSpringPT
Финландия #AlphaSpringFI
Гърция #AlphaSpringGR
Румъния #AlphaSpringRO
Естония #AlphaSpringEE
Литва #AlphaSpringLT
Латвия #AlphaSpringLV
Унгария #AlphaSpringHU
България #AlphaSpringBG
Ирландия #AlphaSpringIE
Чешка република #AlphaSpringCZ
Хърватия #AlphaSpringHR
Словения #AlphaSpringSI
Словакия #AlphaSpringSK
Турция #AlphaSpringTR

 

 1. Изпратените снимки трябва да са направени с фотоапарат от сериите Alpha или RX на Sony. За да можете да участвате в конкурса, вашият акаунт в Instagram трябва да е публичен. След публикуване снимката ви трябва да остане в акаунта ви в Instagram до края на Периода на Конкурса, посочен в раздел 3 по-горе. В противен случай участието ви може да не бъде зачетено.
 1. Изпращането на снимки в съответствие с раздел 4 по-горе и включването в Конкурса ще се счита за приемане на и обвързване с правилата на Конкурса и настоящите общи условия. Всякакви по-нататъшни инструкции за участие, предоставени от Sony и публикувани в този уебсайт или акаунта @alphauniversebysony.eu в Instagram, ще бъдат част от правилата на Конкурса.
 1. Ако е спазен раздел 9 по-долу, снимките трябва да са фотографии на тема "Пролет", които се възползват от функциите на вашия фотоапарат Alpha или RX на Sony. Няма ограничение за броя снимки, които може да качите за участие, но всяка снимка трябва да е уникална и да спазва настоящите общи условия.
 1. Приемат се снимки, променени чрез софтуер за редактиране на изображения или еквивалентни програми. Участникът гарантира, че подобряването на снимките е извършено чрез използване на законно придобит софтуер.
 1. Забранява се да се отбелязват или изпращат опозоряващи, клеветнически, неприлични, порнографски, обидни, застрашителни или незаконни материали (както снимки, така и свързани коментари/етикети) или материали, които може да представляват или насърчават поведение, което би се сметнало за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би нарушило по-друг начин закон или правилата за използване на Instagram. Участниците нямат право да изпращат снимки, които включват водни знаци, заслуги за снимки или брандове на трети страни.
 1. Sony ще разгледа всички отговарящи на условията снимки, изпратени чрез Instagram през Периода на конкурса, като те ще бъдат оценени според собствената преценка на Sony въз основа на нивото им на креативност, оригиналност и визуално/емоционално въздействие на изображението. Sony ще създаде списък с подбрани кандидати въз основа на посочените по-горе критерии, а окончателното определяне на победителите ще бъде извършено от независима експертна комисия от фотографи, чиито решения ще бъдат окончателни и обвързващи.
 1. С участника, чието изображение е избрано за победител, ще бъде осъществена връзка чрез Instagram Direct от акаунта @alphauniversebysony.eu в Instagram и ще бъде помолен да изпрати EXIF данните на избраната снимка, за да се покаже съответствие с изискванията за участие. След това Sony ще се свърже с потенциалния победител по имейл и ще изпрати инструкции как да получи наградата си. Ако той не отговори и не изпълни инструкциите в първоначалното съобщение от Instagram Direct в рамките на пет (5) дни или ако данните разкрият, че снимката не отговаря на настоящите общи условия, участникът няма да има право да получи наградата и ще бъде избран друг победител. Ще бъде осъществена връзка с максимум трима (3) други победители.
 1. Експертна комисия от фотографи ще избере три печеливши изображения, а наградите са следните:

1-во място
Sony Alpha 7 IV (тяло)

2-ро място
Избор на ЕДНО от следните:

Sony FE 14mm f/1.8 G Master
Sony FE 35mm f/1.4 G Master
Sony FE 135mm f/1.8 G Master

3-то място
Избор на ЕДНО от следните:

Sony FE PZ 16-35mm f/4 G
Sony FE 20-70mm f/4 G

 1. Наградата не може да бъде заменяна срещу пари в брой или кредит. Наградите не могат да се разменят или прехвърлят. Ако наградата не може да бъде предоставена по някаква причина, Sony си запазва правото да предостави друга такава с еквивалентна стойност.
 1. Победителят поема напълно и самостоятелно отговорността за индивидуални данъчни задължения, свързани с получаването на наградите, и приемайки ги, освобождава Sony от всякаква подобна отговорност.
 1. Връзка с победителите ще бъде осъществена от акаунта @alphauniversebysony.eu в Instagram до края на юни 2023 г., а наградите ще бъдат изпратени до края на юли 2023 г. безплатно. Наградите ще бъдат доставени само до адреси в Държавите, отговарящи на условията, посочени в раздел 2 по-горе.
 1. Изпращайки снимки за Конкурса, участникът гарантира, че: (1) снимките отговарят напълно на конкурсните правила и на настоящите общи условия; (2) снимките са оригинални, заснети от участника с фотоапарат от сериите Alpha или RX на Sony; (3) участникът притежава всички права (включително авторски) върху снимките; и (4) снимките не нарушават правата на трето лице (включително правото на публичност, поверителност или други еквивалентни лични права) и е получил разрешение да използва изображението на всяко лице от изпратените снимки. Участникът потвърждава, че изпращането на изображения от други източници (включително други уебсайтове или блогове) е забранено и използването на такива без разрешение може да представлява нарушаване на авторско право.
 1. Изпратените снимки може да бъдат изключени от конкурса, а наградите – анулирани, ако Sony с основание установи нарушаване на изискванията за участие, настоящите общи условия или обществения ред и морал.
 1. Участникът предоставя на Sony неотменим, неизключителен, безплатен лиценз за копиране, модифициране, редактиране, адаптиране, публикуване, възпроизвеждане, показване, разпространение или използване по друг начин на изпратените снимки във всяка онлайн медия в Европа за периода след участие в Конкурса до 3 юни 2025 г. (включително право на прехвърляне на лиценза на други компании от групата на Sony). По-специално участникът потвърждава и се съгласява, че изпратените снимки могат да бъдат публикувани в уебсайтовете на компании от групата на Sony и в акаунтите им в социалните мрежи и че Sony може да редактира или променя снимките (напр. изрязване или добавяне на изображение, музика или звукови ефекти). Всяко друго използване на снимките ще бъде предмет на споразумение с участника. Участникът гарантира, че има правата, необходими за издаване на лиценза, посочен в тази клауза. Участникът се съгласява да се откаже от всички морални права при използването на изпратените снимки.
 1. Sony не поема отговорност във връзка с използването за публикуване на изпратените снимки и участникът ще носи цялата отговорност за разрешаването на спорове с трети лица относно изпратените от него снимки за собствена сметка. Участникът се съгласява да предпазва и защитава Sony, нейните свързани фирми, директори, служители и агенти от и срещу всякакви искове, щети, загуби, разходи или разноски, произтичащи от участието му в Конкурса, включително използването от Sony на изпратените снимки и приемането или използването на наградата от страна на участника.
 1. Sony не прави декларации или гаранции, независимо дали изрични, или подразбиращи се, за този Конкурс или наградите, освен изрично описаното в настоящите общи условия. Sony не носи отговорност за технически грешки или грешки в платформата Instagram, които може да попречат на даден потребител да участва в Конкурса или да получи или изпрати директни съобщения. Sony не се стреми да изключи отговорността за смърт или телесна повреда, дължащи се на проявена от фирмата небрежност.
 1. Личната информация на участниците ще се обработва в съответствие с правилата за поверителност на Sony и ще се използва единствено администриране и рекламиране на Конкурса, включително за комуникации, свързани с него, управление на участващите снимки, изпращане на наградите, показване на печелившите снимки, маркетингови и промоционални дейности на Sony и за цели, свързани с тези дейности. За печелившите снимки Sony може да публикува Вашето име, държава и информация за фотоапарата, освен ако не възразите такава информация да бъде публикувана.
 1. Цялата лична информация, предоставена от участниците, ще бъде унищожена или изтрита след края на Конкурса освен в случая на победители и участници, чиито снимки ще се използват.
 1. Неуспешното прилагане от страна на Sony на което и да е от тези общи условия не представлява отказ от права по съответната клауза.
 1. Освен ако законодателството на държавата, в която пребивава участникът, не постановява друго, Конкурсът, включително изискванията за участие и настоящите общи условия, се регулира от английското законодателство и всеки спор попада в юрисдикцията на съдилищата в Англия и Уелс.

 

 

Предишни победители в конкурса

Регистрирайте се, за да получите своя бюлетин за α Universe

Честито! Успешно се абонирахте за бюлетина на α Universe

Въведете валиден имейл адрес

За съжаление, нещо се обърка

Честито! Абонирахте се успешно