Телевизори

НОВО

[VIDEO] Функции за достъпност на BRAVIA – текст за видео

На екрана се показва заглавието на видеото Как да – Достъпност .

Сцената се променя.
На екрана се появяват 6 икони, представляващи функции за достъпност на BRAVIA™ TalkBackувеличение на текстскрити надписиаудио извод за слушалкипряк път за достъпност, и Google Assistant.

Разказвач:
BRAVIA има много функции за увеличаване на достъпността за хора без и със увреждания.
Телевизорите на Sony могат да се управляват от незрящи и потребители със слабо зрение чрез вграден екранен четец с обратна връзка и опции за увеличение на текста.

Иконите заTalkBack и увеличение на текст са подчертани.

Разказвач:
Ето пример.

Сцената се променя.
На екрана се показва менюто Sony Select на BRAVIA TV. От лявата страна на менюто има някои елементи от менюто, изброени вертикално: отгоре, най-популярниинтелигентен доммедия и видео, и т.н. Елементът най-популярни е избран първи.

Екранен четец на телевизор:
Избрано е най-полярни, едно от седем, в списък от седем елемента.

Фокусът на селекцията слиза към следващия елемент, интелигентен дом.

Екранен четец на телевизор:
Избрано е интелигентен дом, две от седем.

Фокусът на селекцията се мести към следващия елемент, медия и видео.

Екранен четец на телевизор:
Избрано е медия и видео, три от седем.

Сцената се променя.
На екрана отново се появяват 6 икони на функциите за достъпност на BRAVIA.

Разказвач:
Освен това телевизорите на Sony могат да се ползват от хора, които не чуват или са с увреден слух чрез скрити надписи.

Подчертана е иконата скрити надписи .

Сцената се променя.
Менюто за системни настройки на BRAVIA TV се показва със системните опции, изброени вертикално, като например достъпностинформациядата и часи т.н.

Разказвач:
В менюто за настройки изберете достъпност и след това надписи.

След като е избрано достъност , фокусът на селекцията преминава към менюто с функции за достъпност и след това се избира елементът надписи .

Разказвач:
Оттук можете да активирате глобални скрити надписи за кабел, антена и стрийминг съдържание.

Показва се менюто надписи , което съдържа елементите кабел/антена и стрийминг и друго съдържание, след което се избира стрийминг и друго съдържание .

Разказвач:
След като бъдат активирани, ще бъдат достъпни различни опции за персонализиране, за да персонализирате вида на надписите, ако желаете.

Сега се показва менюто с подробни настройки за надписи .

Сцената се променя.
На екрана отново се появяват 6 икони на функциите за достъпност на BRAVIA, а иконата за аудио извод към слушалки е подчертана.

Разказвач:
Друга полезна функция за хора, които не чуват или са с увреден слух, е възможността за сдвояване на аудио устройство с Bluetooth към телевизора, като слушалки или говорители тип яка.

Сцената се променя.
Илюстриран е потребител, седящ на диван пред BRAVIA TV. Сега потребителят носи слушалки, докато телевизионният екран се увеличава с опцията Bluetooth в менюто за бързи настройки , показана за свързване.

Сцената се променя.
На екрана отново се появяват 6 икони на функциите за достъпност на BRAVIA, а иконата пряк път за достъпност е подчертана.

Разказвач:
Прекият път за достъпност позволява функциите за достъпност да бъдат бързо включвани или изключвани, така че е лесно да споделяте телевизора в рамките на домакинството.
На дистанционното управление натиснете и задръжте бутона за изключване на звука, докато се появи екранно съобщение.

Сцената се променя.
Показана е илюстрация на BRAVIA TV с дистанционното управление отляво.
След няколко секунди в долната част на телевизионния екран се появява екранно съобщение, което гласи: пряк път за достъпност включи Talkback.

Екранен четец на телевизор:
Функцията Talkback е включена.

Разказвач:
Повтарянето на този процес ще изключи функцията.

Сцената се променя.
На екрана отново се появяват 6 икони на функциите за достъпност на BRAVIA, а иконата Google Assistant е подчертана.

Разказвач:
Телевизорите Sony BRAVIA имат и гласово управление, така че можете бързо да получите достъп до любимите си развлечения и да управлявате опциите на телевизора с гласа си, с малко помощ от Google.

Разказвач:
Натиснете и задръжте бутона Google Assistant на вашето дистанционно, за да започнете.

Разказвач:
Достъпността на телевизорите Sony BRAVIA продължава да се подобрява всяка година, увеличавайки независимостта и лесното използване за всеки.

Разказвач:
За повече подробности относно специфични функции за достъпност, налични на вашия телевизор Sony BRAVIA, сканирайте този код с мобилното си устройство или посетете www.sony.net/A11y.GoogleTV от браузър.

На екрана отново се появява заглавието на видеото Как да – Достъпност .

Видеото завършва с анимация на логото на SONY и звук.