Облачни услуги

Облачни услуги

Облачни услуги
Сива икона на качване/изтегляне от облака Сива икона на качване/изтегляне от облака

Облачни услуги

C3 портал

Споделяйте бързо. С достъп навсякъде.

Фотоапарат-Свързване-Облак

Активирайте незабавно и лесно взаимодействие за вашите продукти – за всеки, по всяко време и навсякъде.
Снимачен екип от трима души стои в гориста местност, докато един човек в центъра на изображението настройва кинокамера на Sony, която е свързана с облака чрез смартфон Xperia.