Изображение на рециклираната пластмаса SORPLAS със ZV-1F Изображение на рециклираната пластмаса SORPLAS със ZV-1F

ZV-1F – отразява нашето екологично виждане

Стремеж към постигане на нулев екологичен отпечатък

С вдъхновение от красотата на света Sony обръща внимание на необходимостта от опазване на Земята, като същевременно позволява на творците да създават още по-красиви и креативни изображения.
Във връзка с целите ни за нулеви нетни емисии в цялата Група на Sony до 2040 г. и нулев екологичен отпечатък до 2050 г. ускоряваме множество дейности.
Изображение, демонстриращо инициативата на Sony Road to Zero

Продукти за хората и за околната среда

Наскоро разработен ветробран с използване на рециклирани PET бутилки0

Ние в Sony разширихме употребата на рециклирани материали извън тялото на фотоапарата, като добавихме и ветробрана. Разработен чрез внимателно изпитване на работните показатели за качество на звука и ефикасност на защитата от вятъра, той е направен единствено от рециклирани бутилки от PET0 и намалява нашето въздействие върху околната среда, запазвайки работните показатели.
Изображение на ветробран и пластмасова бутилка
Илюстрация, показваща система за рециклиране, в която отпадъчната пластмаса се преобразува в SORPLAS и се използва в продукти от Sony
[1] Натрошаване  [2] Оформяне  [3] Продукти  [4] Събиране от фабрики/пазари

Проектиране на по-добро бъдеще със SORPLAS™

SORPLAS е направен от използвани бутилки от вода и отпадъчни оптични дискове, събрани от фабрики и пазари, и патентован забавител на горенето. Използва се в различни продукти на Sony и във външни продукти. Качествата на SORPLAS не се влошават твърде много дори след като бъде рециклиран няколко пъти, така че се надяваме в бъдеще SORPLAS  да се събира и да се използва повторно в нови продукти.

Високо съдържание на рециклирани материали до 99%

Рециклираната пластмаса, използвана в електрониката, обикновено съдържа около 30%0 рециклиран материал. Нашият революционен забавител на горенето на основата на сяра създава пластмаса с високи работни показатели дори при до 99%2 рециклиран материал.

 

[1] SORPLAS
[2] Рециклирано съдържание 99%2 [3] Забавители на горенето, други добавки 1%


[4] Обикновена рециклирана поликарбонатна пластмаса3
[5] Нова пластмаса на петролна основа 55%4  [6] Рециклирано съдържание 30%  [7] Забавители на горенето, други добавки 15%

Кръгови диаграми, показващи високата степен на използване на рециклирано съдържание в SORPLAS в сравнение с обикновена рециклирана поликарбонатна пластмаса със забавител на горенето

Подобряване на ZV-1F със SORPLAS

Използваме SORPLAS0 както във външните, така и във вътрешните части на ZV-1F. Тази рециклирана пластмаса с високи работни показатели осигурява двойното предимство на подобряването на продукта и същевременното намаляване на екологичното му въздействие.
Изображение на ZV-1F с поставен ветробран и отворен екран на дисплея

SORPLAS в поредица от фотоапарати

През последните десет години сме използвали около 379 тона0 рециклирана пластмаса SORPLAS за нашите цифрови фотоапарати и видеокамери.
Изображение на фотоапарати на Sony със SORPLAS

Опаковка за по-добро бъдеще

Намалявайки платмасовите опаковки

За да спрем използването на пластмаса в опаковките, вече използваме нетъкан текстил0 на растителна основа или хартиени торби за опаковане на продуктите, когато тези материали са достъпни1, като същевременно запазваме защитните и силно омекотяващи свойства.
Изображение на кутията и опаковката на ZV-1F

Намаляване на въглеродния ни отпечатък в производствените съоръжения

Снимка от въздуха на производствено съоръжение на Sony със слънчеви панели

100% възобновяема енергия за производството на ZV-1F

Ние в Sony намаляваме потреблението на енергия не само чрез продуктовия дизайн, но и в производствения процес. Заводите в Тайланд и Китай, които произвеждат ZV-1F, вече работят на 100% възобновяема енергия. Но ние не спираме дотук: ускоряваме плана си да въведем възобновяема енергия на обектите си в целия свят.
Изображение на ZV-1F с поставен ветробран

Фотоапарат за влогинг ZV-1F