Android Smart TV

Smart TV вече е по-интелигентен. Замислете се за нещата, които обичате да правите на смартфона или таблета си. Радвайте им се в по-голям размер и по по-добър начин от всякога на BRAVIA® Android TV.