BRAVIA – развлечения за бъдещето

Растящото търсене на по-големи телевизионни екрани повишава употребата на ресурси и енергия. Ангажиментът на Sony за устойчивост постига повишена ефективност от разработката до гледането на телевизия.

Развлечение с грижа за околната среда

С BRAVIA ще можете да се наслаждавате на най-завладяващите телевизионни изживявания и впечатляващи дизайни заедно с иновации за намаляване на въздействието върху околната среда, които помагат за понижаване на консумацията на енергия и на използването на невъзобновяеми ресурси. С BRAVIA лесно избирате собствени настройки за допълнително понижаване на въздействието върху околната среда.

Създаване, преобразуване и по-ефективно използване

Усъвършенствано проектиране за околната среда

За да намалим въздействието върху околната среда, работим върху множество аспекти на жизнения цикъл на продукта, като намаляване на новата пластмаса, подобряване на ефективността при транспортиране и преглед на консумацията на енергия по време на използване.

Използване

Всички настройки за пестене на енергия на едно място

С гъвкавото и подлежащо на конфигуриране табло Eco Dashboard управлявате централно настройките за пестене на енергия. Можете лесно да персонализирате настройките за пестене на енергия за употребата на телевизора, средата на гледане и съдържанието, което гледате, на едно място и да виждате приноса си за намаляване на въздействието върху природата.

[1] Настройки по подразбиране   [2] Включени настройки за пестене на енергия

Изображение на помещение, в което двама души гледат телевизия – отляво при затъмнена среда, а отдясно при силна светлина.
Оптимално гледане и използване на енергия с автоматична яркост

Енергоспестяващите функции включват изключване на телевизора при неактивност и светлинен сензор за автоматично енергоспестяване. Една от функциите е автоматичното регулиране на яркостта на екрана според осветлението в стаята при активирано отчитане на налична светлина в Eco Dashboard за оптимално потребление на енергия.

[1] По-тъмна среда [2] По-светла среда

Изображение на две лентови диаграми. Тази отдясно показва понижение с 32%.
Пестене на енергия с Eco Dashboard

Като включите настройките за пестене на енергия от Eco Dashboard, можете да намалите консумацията на енергия с около 32%.

[1] Настройки по подразбиране [2] Включени настройки за пестене на енергия

Автоматично откриване на зрител за повече пестене на енергия

С поставянето на BRAVIA CAM за откриване на движение на зрителя екранът може да се затъмнява автоматично, когато никой не гледа телевизора, за с около 32% по-ниска консумирана мощност.

Ефективно използване на мощността според яркостта на всяко изображение

Уникалната ни обработка на сигнала е проектирана да осигурява както изключителен контраст, така и оптимално потребление на енергия. Благодарение на пренасочването на мощността от тъмните към по-светлите части на изображението можете да се наслаждавате на по-реалистични картини, както и да намалите потреблението на енергия с до 33%.

[1] Тъмно  [2] Обичайна яркост  [3] Ярко

Създаване

Създаване на продукти с по-малко нова пластмаса

Високо качество на продуктите с използване на рециклирани материали

Във всеки аспект на дизайна, от разработването на материала до естетиката, успяхме да увеличим използването на рециклиран материал, като същевременно запазихме висококачественото покритие. Например за задните капаци на нашите OLED телевизори се използва SORPLAS™, собствената рециклирана пластмаса на Sony. Това е най-голямата част от телевизора по площ и така употребата на нова пластмаса се намалява с около 60%.

Изображение на панел на телевизор и купчина пластмасови пелети.
Рециклиран и красив

При използването на рециклирани пластмасови материали за външни части може да бъде по-трудно постигането на определени качества на външния вид. Обаче рециклираните пластмаси SORPLAS могат да се използват с подбрани суровини, регулиране на състава при производството и патентовани добавки за постигане на красивото гланцово черно покритие, което се очаква от BRAVIA.

Близък план на пластмасов панел и човек с ръкавици, който държи инструмент.
Голяма издръжливост за дългосрочно използване

В пластмасата за уреди за дома, като телевизори, има добавки за здравина и забавяне на горенето. Разработката на материала за SORPLAS минимизира използването на добавки за постигане на свойства като на конвенционалните телевизори с обикновена пластмаса. Така телевизорът ще работи дълго с по-малко въздействие върху околната среда.

Стремим се към затворен цикъл с повторно рециклиране

SORPLAS е рециклирана пластмаса от използвани бутилки от вода, отпадъчни дискове от фабрики и пазари и патентован забавител на горенето. Едно от предимствата на SORPLAS е, че не влошава качествата си твърде много дори след няколкократно рециклиране. Рециклираните части от SORPLAS могат да намалят отпадъците и да популяризират рециклирането в обществото.

Изображение на диск отляво и натрошаването му на по-дребни частици отдясно.
Усилия за рециклиране навсякъде в Sony

Натрошените отпадъчни оптични дискове от производителя на дискове Sony Music Solutions Inc. са една от съставките на SORPLAS, който се използва за задния капак.

Изображение на две лентови диаграми. Тази отдясно показва понижение с 43%.
Спомага за намаляване на емисиите на CO2

Емисиите на CO2 от производството на SORPLAS, използван за задните капаци на BRAVIA, могат да се намалят с около 57% в сравнение с производството на нова, забавяща горенето пластмаса за същата цел.

[1] Забавяща горенето нова пластмаса [2] SORPLAS

Изображение на панел от SORPLAS с щамповани знаци.
Подготовка за бъдещо рециклиране на SORPLAS

С мисъл за бъдещото му събиране за последващо рециклиране, частите от SORPLAS вече се щамповат, за да се отличават и да се отделят от други материали.

Производство на BRAVIA с по-малко въздействие над природата

BRAVIA се произвежда в екологични заводи. По-специално, нашите заводи в Китай произвеждат продукти, използвайки 100% възобновяема енергия, от фискалната година 2020.

Движение

Към по-устойчива логистика

Преглеждаме всеки елемент от опаковката, като се съобразяваме с околната среда, използваме множество симулации и резултатите от десетилетия опит в глобалната логистика.

Изображение на две опаковки върху кантар – една от 2018 г. и една от 2023 г., показваща 48% понижение.
По-добра опаковка с по-малко пластмаса

Обикновено опаковъчен материал е необходим над и под телевизорите BRAVIA, както и отляво и отдясно. След множество симулации и десетилетия опит в глобалната логистика, оптимизирахме дизайна на опаковките, за да защитим телевизора с по-малко опаковъчни материали.

Изображения на пластмасова и хартиена лента, използвани в опаковката.

Допълнително пластмасовите опаковъчни ленти са заменени със здрави хартиени ленти. Постигнахме около 48% по-малък общ обем на пластмасата в опаковката.

Илюстрация на два камиона, показваща, че единият превозва повече бройки, с надпис "15%" и стрелка надолу, показваща понижаване на емисиите CO2.
Намаляване на CO2 с по-малка и по-лека опаковка

Преобразувайки опаковката, която защитава продукта по време на транспорт, намалихме размера на опаковката с около 15% и общото тегло с около 12%. Това увеличава бройките в един палет и така емисиите на CO2 от транспортирането на единица са понижени с около 15%.

По-малко мастило спестява ресурси

Информацията за продукта, отпечатана върху опаковката, е внимателно съобразена за простота и дължина, за да се намали използването на мастило за печат с 91% с цел понижаване на въздействието без компромис с дизайна и привлекателността на опаковката.

Изображение на две опаковъчни кутии – една с голямо количество печат и друга с минимално количество – и посочено понижаване на употребата на мастило "-91%".

Интервюта с разработчици

Портрет на интервюирания.
Юсуке Аошима

Отдел за продуктов дизайн 2, Отделение за продуктов дизайн 1,
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment и Sound Products Business Group
Sony Corporation

Използване на подобрени технологии за намаляване на въздействието върху околната среда

Нарастващото търсене на все по-големи телевизионни екрани, водещо до по-голямо въздействие върху околната среда, доведе до усилията за понижаване на потреблението на енергия от BRAVIA. Ключът за това е технологията, управляваща дисплея, който е основен компонент на телевизора. BRAVIA постига високо качество на картината с максимална ефективност на работата на дисплея, същевременно намалявайки потреблението на енергия, като контролира прецизно LED подсветката въз основа на различна информация като видео сцени, околна светлина, температура и присъствието и позицията на хората, разпознати от BRAVIA CAM. В допълнение влагаме усилия и в проектирането на интерфейса за Eco Dashboard, като го правим по-интуитивен и улесняваме управлението на енергоспестяващите функции от потребителите. Чрез тези и редица други подходи ние ще продължим да допринасяме за намаляването на въздействието върху околната среда.

Кунихиро Ишии

Дизайнерски отдел 1, Отделение за продуктов дизайн 2
Home Entertainment Business Group
Home Entertainment и Sound Products Business Group
Sony Corporation

Портрет на интервюирания.
Непрекъснати усилия за намаляване на новата пластмаса

Използваме активно SORPLAS, уникалната рециклирана пластмаса от Sony, от повече от десетилетие, а вече и за задните капаци на някои модели телевизори. При първото обмисляне на прилагането ѝ имаше различни трудности. Обаче чрез сътрудничество с отдела, отговорен за разработването на SORPLAS, многократно подобрихме рецептата, проведохме симулации и създадохме прототипи, успешно въвеждайки SORPLAS в продуктите за телевизия без компромис с работните показатели или качеството, намалявайки употребата на нова пластмаса. В допълнение е важно да се намали количеството защитен материал в опаковката. Това ще намали общото потребление на пластмаса и в същото време ще смали и олекоти опаковките, подобрявайки ефективността на транспорта и понижавайки емисиите CO2. Използвайки нашата технология за симулиране на сила и опита ни в областта на логистиката, изпитахме многократно реалния продукт, за да намерим оптималната форма, намаляваща използването на уплътняващ материал, запазвайки необходимите свойства за защита на продуктите. Ще продължим да използваме опита и експертните си познания, за да постигаме още по-ниско въздействие върху околната среда чрез дейности по дизайна.