XPERIA™: към опаковки без пластмаса

Наличността на продуктите и услугите зависи от региона.

Опити за премахване на всички пластмасови опаковки

От април 2021 г. "Зелено управление 2025" (GM2025) е набор от средносрочни екологични цели, които са част от плана Road to Zero на Sony. GM2025 прогресивно намалява пластмасата в опаковката на нашите преносими продукти по пътя към пълното й елиминиране.

Премахване на пластмасата от опаковката на Xperia

[1]   Дадените числа са пропорции (проценти от теглото) от пластмасата, използвана във всяка опаковка, за всички модели.
[2]  Промени от 2018 г. до 2019 г.: пластмасовите формовани поставки са заменени с поставки от целулоза; пластмасовите формовани уплътнения са заменени с картонени.
[3]  Промени от 2019 г. до 2020 г.: обновена конструкция на кутията; намалено използване на материали, включително пластмаса (главно PP фолио). 
[4]  Промени от 2020 г. до 2021 г: ламинирането с фолио на повърхността на кутията е заменено с лак; пластмасовата обвивка на включения USB кабел е заменена с хартиена; ламинирането с фолио на повърхността на стикера е заменено с лак.

Проектиране на защитни и функционални опаковки без пластмаса

Премахване на пластмасата за еднократна употреба

Преосмисляне и премахване на пластмасовата опаковка

Като част от стремежа към устойчивост намаляваме използването на пластмаса в опаковките, като премахваме пластмасовите компоненти или ги заменяме с хартиени материали. Примерите включват замяна на ламинираната с фолио пластмаса с устойчив на износване лак за Xperia 1 III и замяна на пластмасовата обвивка на USB кабела с хартиена.

[1] Ламиниране с фолио → устойчив на износване лак    [2] Пластмасово фолио → Хартия    [3] Пластмаса → Картон или целулоза
[4] Стикер    [5] Обвивка за USB кабел

Изображение на хартия, която ще бъде рециклирана
Внимателно подбиране на материали за избягване на избелване

Поставките в кутиите за смартфони са формовани от отпадъчна от фабриките целулоза в специално създадена форма. Използваната целулоза е внимателно избрана за постигане на желания бял цвят, без да има нужда от избелване.

Намалява пластмасовото съдържание в опаковка

Защитава продукта и запазва функционалността на опаковката

[1] Пластмаса → Хартия    [2] Премахнати пластмасови поставки

Опити за премахване на пластмасовите опаковки

Томоюки Нишидзаки

Инженер по дизайн на опаковки
Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
Звено за разработване на продукти, отдел за продуктов дизайн

Портретно изображение на инженера по дизайн на опаковките

Екологичната съзнателност се повишава. Замърсяването на морето, причинено от неподходящо изхвърляне на пластмаси за еднократна употреба, напоследък привлече вниманието на медиите, а средносрочните екологични цели на Sony (Зелено управление 2025) включват намаляването на пластмасовите опаковъчни материали като приоритет. Екологичната осведоменост от доста време е една от темите при дизайна на опаковките на Xperia. Опитваме се да премахнем или да заменим пластмасовите опаковъчни материали за Xperia, като същевременно запазваме необходимата функционалност. Например при модела от 2019 г. преминахме от формована пластмаса към формована целулоза при поставките в опаковката и премахнахме пластмасата от опаковката, като същевременно запазихме усещането при разопаковане. В Mobile Communications Business Group се опитваме да постигнем пълното премахване на останалите пластмасови опаковъчни материали през следващите няколко години.

СРОДНИ ПРОДУКТИ