Xperia™ Ear

Икономия, която е добре да знаете

Мобилните продукти променят начина, по който хората живеят и работят, дават по-ясна перспектива за бъдещето чрез иновативни функции и дизайн. Xperia™ Ear е един от тези мощни инструменти. Начете как пазарното разширение се балансира с екологичната осведоменост.

Иновативните продукти заслужават подобрени екологични показатели

Работни показатели без притеснения, които включват устойчивост на удари, са жизненоважни за мобилните устройства, които искате да носите със себе си и на които да се наслаждавате по всяко време. За да бъде подходящ, използваният материал трябва да е в съответствие с правилните характеристики за работни показатели. Представяме ви новата Xperia™ Ear, която разполага с рециклирана пластмаса SORPLAS™, само от Sony.

Xperia Ear и смартфон

Какво представлява Xperia™ Ear?

Това е ново интелигентно устройство, което носите на ухото за общуване със свободни ръце. Просто говорете на цифровия съветник, за да използвате имейл, правите и приемате обаждания, проверявате и управлявате графика си без смартфон. 

Визия не само на думи

Нужно е повече от желание. Трябва да имате конкретни цели и да работите за тях. Потърсихме кои части използват най-голям обем пластмаса, за да достигнем целите си за процент на използване на рециклирана пластмаса.

Може да се използва повече рециклирана пластмаса

Калъф за зареждане на Xperia™ Ear. С оглед на ситуациите на използване Sony избра качеството на SORPLAS™, която предлага оптимални характеристики на прилепване на боята и устойчивост на удари за външната част на калъфа. Многобройните изпитвания и подобрения гарантират, че е достатъчно добра за нашите качествени продукти, като постига процент на използване на рециклирана пластмаса от приблизително 45%. И което е по-важно, Xperia™ Ear въвежда вид SORPLAS™, направена с материали, като отпадъчни оптични дискове от заводи и бутилки за вода, рециклирани след употреба, което също така поддържа рециклирането.

Устойчивост на падания

Устойчивост на падания

Външната обвивка трябва да е достатъчно твърда, за да защитава слушалките, както и вграденото зарядно устройство в калъфа. Множество изпитвания с падане и промени в дизайна за подобряване на поемането на удара доведоха до голяма устойчивост на удари.

Непреходна красота

Непреходна красота

Покритието на боята също трябва да е устойчиво, тъй като калъфът се докосва от ръце, намазани с крем, блъска се в чантата и се носи на различни места. Така че прилепването на боята и химическата устойчивост на материала е проверена и потвърдена.

Друг поглед върху опаковката

Създадохме опаковка с емоционално въздействие, като същевременно сме практични и пестим ресурси. Това включва промяна на структурния дизайн за по-малко използване на хартия за опаковка с впечатляващ вид.

Намаляване на теглото с близо 30%

Повечето опаковки са направени от картон, за да осигурят достатъчна защита при изпращане. Опаковката на Xperia™ Ear използва рециклирана хартия с набръчкана структура, която значително да намали теглото в сравнение с обикновените дъсчени плоскости, направени от рециклирана хартия, като същевременно запазва достатъчна здравина. Това спомага за намаляване на теглото, както и за значително съкращаване на използваното количество хартия.

Красивото покритие преодолява недостатъците

Ръбестата повърхност от набръчканата структура се преодолява с прилагане на хартиен пласт, годен за отпечатване, от външната страна. Разработена е нова техника за добавяне на процепи в хартията, където се сгъва, за опаковка с красиво отпечатани повърхности и огънати ръбове.

Опаковка на Xperia

Прецизно управление на химическите вещества за спокойствие на ума

Sony е установила свои собствени глобални стандарти за управлението на химически вещества, които се използват в нейните части и материали, и ги прилага в еднаква степен по света. Да вземем например броминатните стабилизатори на пламък (BFR). Някои BFR са вредни за здравето на човека и имат тенденцията да остават в околната среда и да се натрупват в живите организми. Sony Mobile Communications е на челно място в индустрията, като забрани използването им в мобилните телефони (платки, кабели и опаковки) още през 2002 г. Чрез прилагането на такива мерки, които вече са в сила за смартфоните и таблетите Xperia™, достигнахме нулево използване на BFR в Xperia™ Ear.

Още една стъпка до постигане на нулев отпечатък в околната страна в сферата на мобилните устройства

"Път към нулата“ е върховният план на Sony за по-устойчив свят. За да постигнем целите на глобалния план на Sony за околната среда, подходихме към нашето ново интелигентно устройство от перспективата на спестяване на ресурсите, като това ни позволява да разширим използването на рециклирана пластмаса и да намалим употребата на хартия. Sony ще приеме предизвикателството да разшири инициативите, свързани с околната среда, в нови продукти и категории.

Наличността на моделите може да се различава според региона и страната.
[Информация от януари 2017 г. от изследване на Sony.]

Интелигентни продукти Xperia

Интелигентни продукти

Вижте още продукти на Sony с екологосъобразни функции