Регистрирайте продукта в My Sony за 1 година удължена гаранция

Регистрирайте вашия фотоапарат или обектив

Офертата е достъпна за избрани фотоапарати и обективи – регистрирайте своя продукт, за да започнете процеса (списъкът долу подлежи на чести актуализации). Офертата изтича на 31 януари 2023 г. – покупката на продукта трябва да е преди тази дата. Регистрацията на продукта и активирането на 1-годишната удължена гаранция трябва да бъдат завършени в рамките на 60 дни след закупуването на продукта. Ще получите уникален код за активиране на удължената гаранция и инструкции по имейл след регистриране на продукта. Ако сте закупили или по друг начин сте получили удължена гаранция за този продукт, няма да имате право да добавите 1 година допълнителна гаранция, използвайки този код. При заявка за ремонт ще трябва да се предостави доказателство за надлежна покупка (фактура на търговеца от участващите държави, както е описано по-долу). Удължената гаранция не може да се прехвърля. Офертата е валидна за покупка във всички държави – членки на ЕС, без Люксембург, Нидерландия, Израел и Норвегия, но включително Обединеното кралство, както и Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Турция.