Регистрирайте продукта в My Sony за 1 година удължена гаранция

Регистрирайте вашия фотоапарат или обектив

Офертата е достъпна за избрани фотоапарати и обективи – регистрирайте своя продукт, за да започнете процеса (списъкът долу подлежи на чести актуализации). Офертата изтича на 31 януари 2025 г. – покупката на продукта трябва да е преди тази дата. Регистрацията на продукта и активирането на едногодишната удължена гаранция трябва да бъдат завършени в рамките на 60 дни след закупуването на продукта. Ще получите уникален код за активиране на удължената гаранция и инструкции по имейл след регистриране на продукта. Ако сте закупили или по друг начин сте получили удължена гаранция за този продукт, няма да имате право да добавите една година допълнителна гаранция, използвайки този код. При заявка за ремонт ще трябва да се предостави доказателство за надлежна покупка (фактура на търговеца от участващите държави, както е описано по-долу). Удължената гаранция не може да се прехвърля. Офертата е валидна за покупка във всички държави членки на ЕС, без Люксембург, Нидерландия, Израел и Норвегия, но включително Обединеното кралство, както и Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Турция.