Регистрирайте продукта в My Sony за 1 година удължена гаранция

Регистрирайте вашия фотоапарат или обектив

Предложението е валидно само за избрани модели фотоапарати и обективи – регистрирайте своя продукт, за да започнете процеса (списъкът по-долу подлежи на чести актуализации). Предложението изтича на 31 януари 2022 г. – покупката на продукт трябва да бъде извършена до тази дата. Регистрацията на продукта и активирането на вашата едногодишна удължена гаранция трябва да бъдат завършени в рамките на 60 дни от покупката на продукта. Ще получите своя уникален код за активиране на удължената гаранция и инструкции как да го активирате по имейл веднага след като сте регистрирали продукта. Ако вече сте закупили или по друг начин сте се сдобили с удължена гаранция за този продукт, имайте предвид, че няма да отговаряте на условията за добавяне на допълнителна една година гаранция чрез този код. Удължената гаранция не може да се прехвърля. Предложението е валидно за покупката във всички държави членки на ЕС без Люксембург, Нидерландия и Норвегия (но включително Обединеното кралство), както и Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Швейцария и Турция.