TriporousTM – принос за чист свят

Революционен нов високопроизводителен филтриращ материал от Sony, рециклиран от отпадъчна биомаса.

Революционен нов филтриращ материал за вода и въздух

TriporousTM на Sony е уникален и универсален филтриращ материал, предназначен за пречистване на вода и въздух, подобряване на безопасността, хигиената и комфорта в широк спектър от среди по цял свят. Чрез TriporousTM Sony предвижда бъдеще, в което чистата вода и чистият въздух може да са достъпни за всички.
Носител на "Награда за насърчаване на изобретенията през 21 век" и "Принос за 21 век" от Японския институт за изобретения и иновации.

Изображение на логото на Triporous
Даваме ново предназначение на изхвърлените отпадъци
Изображение на Triporous, който се произвежда изцяло от изхвърлени оризови люспи
TriporousTM се произвежда изцяло от изхвърлени оризови люспи

TriporousTM се произвежда от 100% биомаса. Технологията на Sony повторно използва излишната биомаса, за да се създаде TriporousTM, който може да спомогне за намаляване на въздействието върху околната среда.

Изхвърляне на оризови люспи по региони годишно

В световен мащаб годишно се изхвърлят около 150 млн. тона

[1] Азия (Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мианмар, Пакистан, Филипини, Тайланд, Виетнам): 136 млн. тона
[2] Африка (Египет, Нигерия): 6,16 млн. тона
[3] Южна Америка (Бразилия): 4,74 млн. тона
[4] Северна Америка (САЩ): 2,04 млн. тона
[5] Европа (ЕС): 0,84 млн. тона
[6] Океания (Австралия): 0,06 млн. тона

Какво е TriporousTM?
По-бърза адсорбция, по-големи частици

TriporousTM има пори с три различни размера, позволяващи му да улавя по-големи органични вещества, както и да улавя някои органични вещества много по-бързо и по-ефективно от стандартните филтри с активен въглен. Органичните вещества, уловени от по-големите пори, включват бактерии и вируси, големи протеини като някои алергени и ензими, както и редица големи органични молекули.

[1] TriporousTM [2] Активен въглен

Изображение, показващо по-бърза адсорбция и по-големи частици
TriporousTM превъзхожда активния въглен

Уникалната микроструктура на TriporousTM го прави ефективен за адсорбация на газ и миризма. Той предлага и по-добри резултати при отстраняване на по-големи органични вещества от течност, като бактериофаг MS2, в сравнение с адсорбента от активен въглен, базиран на черупка от кокосов орех, обичайно използван за пречистване на вода.

[1] Замърсяване [2] Време (мин) [3] Резултат на TriporousTM [4] Активен въглен от черупка от кокосов орех

Изображение, показващо как Triporous превъзхожда активния въглен
Възможностите на TriporousTM

Представете си спортно облекло без мирис; по-бързи и по-ефективни пречистватели на вода и въздух; както и подобрения по продукти, включващи дори храна, козметика и електроника – удивително е, че всички тези са възможни с технологията TriporousTM.

Подобряване на качеството на водата

Филтрирането с TriporousTM може да се използва за осигуряване на чиста питейна вода дори в нехигиенична среда. Това би било особено полезно в развиващите се страни.

По-добро качество на въздуха

TriporousTM пречиства въздуха чрез адсорбация на замърсители като индустриални пари и газ. Може да помогне и за намаляване излагането на някои видове микроскопични частици (PM2.5) и фотохимичен смог.

Изображение на д-р Сейчиро Табата
Опазване на околната среда с оризови люспи

Д-р Сейчиро Табата

Изобретател на Triporous
Sony Corporation

В процеса на извършване на основни изследвания върху материалите за батерии работих върху разработването на новия порест материал TriporousTM. Изработен от отпадъчна биомаса от оризови люспи, той има три вида пори с различни размери (частта "tri" в името произлиза от числото три). Тази уникална микроструктура придава на материала разнообразие от потенциални приложения. Например способността на TriporousTM да премахва вирусни частици означава, че може да помогне да се осигури чиста вода в части на света, които не са свързани с електрическата мрежа. Научноизследователската и развойна дейност все още е в ход. Чрез този нов материал, който почиства водата и въздуха, бих искал да допринеса за възможността за по-комфортен и устойчив живот за хората по света.

Изображение на Triporous
TriporousTM

Иновативен нов материал за пречистване на вода и въздух (само на английски език)

Изображение, показващо помощта за намаляването на фабричния отпечатък
Помага за намаляване на фабричния отпечатък
Изображение на проекторите за следващото поколение
Проектори за следващото поколение
Изображение на въвеждането на нови начини за доставка на електричество за всички
Нови начини за доставка на електричество за всички
Лицензионни запитвания

Sony започна да лицензира TriporousTM. Фирми, които обмислят използването на TriporousTM в своите собствени продукти и фабрики или които планират сътрудничество в бизнеса с TriporousTM, да подадат запитванията си тук.