TriporousTM – принос за чист свят

Революционен нов порест въглероден материал от Sony, рециклиран от излишна биомаса.

Революционен нов порест въглероден материал за пречистване на вода и въздух

Triporous™ на Sony е уникален и универсален порест въглероден материал за пречистване на вода и въздух, подобряване на безопасността, хигиената и удобството в голям брой среди по цял свят. Чрез TriporousTM Sony предвижда бъдеще, в което чистата вода и чистият въздух може да са достъпни за всички.
Носител на "Награда за насърчаване на изобретенията през 21 век" и "Принос за 21 век" от Японския институт за изобретения и иновации.

Изображение на логото на Triporous
Даваме ново предназначение на изхвърлените отпадъци
Изображение на Triporous, който се произвежда изцяло от изхвърлени оризови люспи
TriporousTM се произвежда от изхвърлени оризови люспи

TriporousTM се произвежда от излишна биомаса. Технологията на Sony рециклира излишна биомаса, за да създаде TriporousTM, който може да спомогне за намаляване на въздействието върху околната среда.

Годишни емисии на оризови люспи по региони

В световен мащаб годишно се генерират около 150 млн. тона

[1] Азия (Бангладеш, Камбоджа, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мианмар, Пакистан, Филипини, Тайланд, Виетнам): 136 млн. тона
[2] Африка (Египет, Нигерия): 6,16 млн. тона
[3] Южна Америка (Бразилия): 4,74 млн. тона
[4] Северна Америка (САЩ): 2,04 млн. тона
[5] Европа (ЕС): 0,84 млн. тона
[6] Океания (Австралия): 0,06 млн. тона

Какво е TriporousTM?
По-бърза адсорбция и адсорбиране на по-големи вещества

TriporousTM има пори с три различни размера, позволяващи му да адсорбира по-големи органични вещества, както и да адсорбира някои органични вещества много по-бързо и по-ефективно от конвенционалния активен въглерод. Органичните вещества, адсорбирани от по-големи пори, включват бактерии и вируси, по-големи протеини и редица големи органични молекули.

[1] TriporousTM  [2] Конвенционален активен въглерод

Изображение, показващо по-бърза адсорбция и по-големи частици
TriporousTM превъзхожда конвенционалния активен въглерод

Уникалната микроструктура на TriporousTM го прави ефективен за адсорбация на газ и миризма. Той предлага и по-добри резултати при отстраняване на по-големи органични вещества от течност, като бактериофаг MS2, в сравнение с адсорбента от активен въглен, базиран на черупка от кокосов орех, обичайно използван за пречистване на вода.

[1] Замърсяване [2] Време (мин) [3] Резултат на TriporousTM [4] Активен въглен от черупка от кокосов орех

Изображение, показващо как Triporous превъзхожда активния въглен
Възможностите на TriporousTM

Представете си спортно облекло без мирис; по-бързи и по-ефективни пречистватели на вода и въздух; както и подобрения по продукти, включващи дори храна, козметика и електроника – удивително е, че всичко това е възможно с технологията TriporousTM.

Подобряване на качеството на водата

Филтрирането с TriporousTM може да се използва за осигуряване на чиста питейна вода дори в нехигиенична среда. Това би било особено полезно в развиващите се страни.

По-добро качество на въздуха

TriporousTM пречиства въздуха чрез адсорбация на замърсители като индустриални пари и газ. Може да помогне и за намаляване излагането на някои видове микроскопични частици (PM2.5) и фотохимичен смог.

Изображение на д-р Сейчиро Табата
Опазване на околната среда с оризови люспи

Д-р Сейчиро Табата

Изобретател на Triporous
Sony Group Corporation

В процеса на извършване на основни изследвания върху материалите за батериите работих върху разработването на новия порест материал TriporousTM. Изработен е от оризови люспи и има три вида пори с различни размери (частта "tri" в името произлиза от числото три). Тази уникална микроструктура придава на материала разнообразие от потенциални приложения. Например способността на TriporousTM да премахва вирусни частици означава, че може да помогне да се осигури чиста вода в части на света, които не са свързани към електрическа мрежа. Научноизследователската и развойна дейност все още са в ход. Чрез този нов материал, който пречиства водата и въздуха, искам да допринеса за възможността за по-комфортен и устойчив живот за хората по света.

Изображение на Triporous
TriporousTM

Иновативен нов материал за пречистване на вода и въздух (само на английски език)

Изображение, показващо помощта за намаляването на фабричния отпечатък
Помага за намаляване на фабричния отпечатък
Изображение на проекторите за следващото поколение
Проектори за следващото поколение
Изображение на въвеждането на нови начини за доставка на електричество за всички
Нови начини за доставка на електричество за всички
Лицензионни запитвания

Sony започна да лицензира TriporousTM. Фирми, които обмислят използването на TriporousTM в своите собствени продукти и фабрики или които планират сътрудничество в бизнеса с TriporousTM, да подадат запитванията си тук.