ТЕЛЕПРЕОБРАЗУВАТЕЛЕН ОБЕКТИВ 1,4x

1,4x обхват с горна оптика и работа

SEL14TC.SYX

Телеконвертор 1,4x, който поддържа пълните работни характеристики на G Master.