ОБЕКТИВ С ТЕЛЕКОНВЕРТОР 2X

2x обхват с горна оптика и работа

SEL20TC.ALL

Телеконвертор 2x, който поддържа пълните работни характеристики на G Master.