Бърз и надежден

Sony подобрява ефективността на работния поток във всяка стъпка.