ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА ОБЕКТИВА

Макрофотография
Максимален коефициент на увеличение

Увеличението на всеки един обектив се определя от фокусното му разстояние. За макрофотографията се взема предвид и това колко близко можем да се доближим до обекта. Тези два фактора, фокусното разстояние и минималното фокусно разстояние, определят коефициента на максимално увеличение на обектива, понякога наричан "коефициент на възпроизвеждане". Колкото повече можете да се доближите до обекта с обектив с дадено фокусно разстояние, толкова по-висок коефициент на увеличение ще постигнете.

Класическото определение за макрообектив е обектив, който има максимален коефициент на увеличение от най-малко 1:1, или "1x" в спецификациите на обектива. Това означава, че даден обект може да бъде възпроизведен в пълен размер на сензора за изображения на фотоапарата: обект с размер 10 mm може да бъде проектиран върху сензора като изображение с размер 10 mm, когато обективът е достатъчно близко до обекта. Максимален коефициент на увеличение от 1:2 или "0,5x" означава, че максималният размер, в който изображение на същия обект от 10 mm може да бъде проектирано върху сензора, е 5 mm или точно половината от реалния размер.

0,35x изображение на цвете

0,35 x

1,0x изображение на цвете

1,0x

Други характеристики на макрообективи, за които трябва да знаете

Макрообективите са специално създадени да осигуряват оптимални оптични работни показатели при много къси фокусни разстояния и обикновено са най-резки при близко разстояние, но това не означава, че можете да ги използвате само за макрофотография. Много макрообективи притежават отлични работни показатели, когато снимате обикновени обекти при нормални разстояния.

Друга важна характеристика на използваните при малък обхват макрообективи е, че имат много малка дълбочина на рязкост. Това означава, че трябва да бъдат фокусирани много внимателно, за да получите желаните детайли в идеален фокус. Стативът може да улесни фокусирането в някои ситуации. Може да се наложи да затворите доста апертурата, за да постигнете достатъчна дълбочина на рязкост при някои обекти. Но малката дълбочина на рязкост може да бъде предимство, подчертавайки важните детайли във фокус, като същевременно се премахва акцента върху разсейващия фон и се разфокусира.

[1] Минимално фокусно разстояние (прибл. 13 cm/5,1 in при 1x увеличение) [2] Работно разстояние (прибл. 2 cm/0,8 in при 1x увеличение) [3] Минимално фокусно разстояние (прибл. 35 cm/13,8 in при 1x увеличение) [4] Работно разстояние (прибл. 16 cm/6,3 in при 1x увеличение) [5] Равнина на сензора за изображения

Минимално фокусно и работно разстояние

Спецификацията "минимално фокусно разстояние" за обектив може да бъде подвеждаща. Минималното фокусно разстояние се измерва от обекта до задната фокусна точка на обектива, която е в равнината на сензора за изображения в корпуса на фотоапарата. Терминът "работно разстояние" се използва, за да опише разстоянието между обекта и предния елемент на обектива.

Ако даден обектив има характеристики за 0,2 m (20 cm) минимално фокусно разстояние, например в зависимост от дебелината на корпуса на фотоапарата и дължината на обектива, вие може да имате само няколко сантиметра работно разстояние при фокусиране на минимално фокусно разстояние, за да направите 1:1 макроснимка. Когато сте толкова близко до вашия обект, осветлението може да бъде трудно (предлагат се специални макросветкавици и кръгови светкавици за преодоляване на този тип проблем с осветлението), фокусирането може да бъде затруднено дори при леко движение на обекта или фотоапарата и има вероятност да уплашите живите обекти при толкова близко разстояние. При възникването на някои от тези проблеми вие трябва да изберете макрообектив, който има по-дълго фокусно разстояние за по-голямо работно разстояние.