Нови начини за доставка на електричество за всички

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) се стреми да намери по-иновативни начини за доставка на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, за да се възползват общностите по целия свят.

Какво представляват отворените енергийни системи?

Тъй като търсенето на енергия от възобновяеми енергийни източници нараства, нетрадиционните отворени енергийни системи автоматично управляват електроенергията в общностите въз основа на търсенето от отделни жилища и съоръжения, както и променливите нива на производство от възобновяеми енергийни източници.

Конвенционални системи за електроенергия
Конвенционални системи за електроенергия
Отворени енергийни системи
Отворени енергийни системи

Управлявана от общността енергия

Обикновено електричеството се генерира централизирано, след което се разпределя чрез преносни линии, които покриват големи разстояния, за да достигнат накрая жилищата и предприятията. Отворените енергийни системи включват децентрализирано разпределение на електроенергията и мрежа за съхранение на батерии за възобновяеми енергийни източници. Тогава енергията се разпределя между местните потребители в мрежата.

Ефективно споделяне на енергия от възобновяеми източници
Ефективно споделяне на енергия от възобновяеми източници

Произведената локално енергия от възобновяеми източници за дома и бизнеса се реализира с директно и ефективно равностойно разпределение. Отворената енергийна система с постоянен ток (DCOES) използва постоянен ток от соларни панели, съхранява се в батерии и се споделя с механизма за равностойно разпределение.

Правим електрическите системи по-независими и надеждни

Отворената енергийна система подобрява производството на енергия от възобновяеми източници чрез автономен обмен на електричество. Тъй като тя функционира независимо от обичайната електрическа мрежа, е особено ценна на места, на които липсват надеждни електроразпределителни мрежи или където често прекъсва електрозахранването.

Правим електрическите системи по-независими и надеждни
Имплементиране на DC-базирана отворена енергийна система

В университета към Института за наука и технологии на Окинава (OIST) факултетните жилища са оборудвани с базирана на постоянен ток (DC) отворена енергийна система (DCOES). Sony CSL вече демонстрира автономна размяна на електричество от декември, 2014 г.

Yoshiichi Tokuda
Снабдявайки хората в света с електричество

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Работата по изследване и разработване на нови устойчиви енергийни системи, познати като отворени енергийни системи (OES), започна през 2010 г. с проект за предоставяне на публично гледане на футболните игри от световната купа. С помощта на генерирана от слънцето енергия 10 общности извън електрическата мрежа в северния регион на Република Гана можеха да проследят игрите от 2010 FIFA World Cup South Africa™.
В момента в Окинава ние продължаваме разработването на базирана на постоянен ток технология за автономна размяна на електричество, която позволява ефикасното използване и разпределяне на генерирано от местни възобновяеми източници електричество в зони без големи електроцентрали или дори електроразпределителни мрежи.
"Снабдяването на хората в света с електричество" е част от бъдещето, което Sony CSL се надява да осъществи.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Посветени на общото благо, ние се стремим да подпомагаме положителната промяна в живота на хората в света. В Sony CSL ние сме вдъхновени да разработваме технологии и бизнес дейности, които са с голям потенциал за осъществяване на по-светло бъдеще за всеки.

Sony CSL

Научете повече за технологията на Sony