Осветяваща система
Осветление за по-прецизни изображения

Независимо дали снимате снимки, или филм, осветлението е ключът към създаване на настроението, което убедително да предава вашето творческо намерение. По-долу ще представим няколко инструмента и техники за осветление, които можете да използвате, за да уловите качествени изображения по професионален начин.

Числа на насочване (GN): светкавици

* Наличието на продукта зависи от областта.

Външна светкавица за по-голямо разстояние

„Число на насочване“ (GN) е способността на светкавицата да осветява обекти от разстояние. Числото на насочване е равно на максималната дистанция от светкавицата към обекта, умножена по съответното число F на апертурата: GN = дистанцията (м) х апертурата (число F)

GN 60 (в метри при ISO 100) напр. означава, че обектът е на 15 м и ще бъде добре осветен при настройка на апертурата F4 (60 = 15 x 4). Ако намалите отвора на апертурата на F8, разстоянието ще е наполовина и обектите на максимално разстояние от 7,5 м (60 = 7,5 x 8) ще бъдат добре осветени. Подсилването на ISO настройката на фотоапарата може да доведе до резултати, подобни на тези при използване на светкавица с по високо число на насочване.

Външни светкавици

Отразена светкавица 
Омекотяване на сенките и подсилване на дълбочината

Въпреки че светкавиците, разположени отделно от фотоапарата, могат да подобрят визуалната дълбочина, обикновено е по-лесно и понякога също толкова ефективно да се отрази светлината от светкавицата на самия фотоапарат от повърхност като стена или таван с цел по-естествена светлина с подобрена дълбочина. Разликата може да е доста голяма и тъй като светкавицата остава прикрепена към фотоапарата, вие запазвате максимална мобилност и скорост. Отразяването на светлината също така осигурява по-широко покритие и е идеално, когато например трябва да осветите група хора.

Директна светкавица
ДИРЕКТНА СВЕТКАВИЦА
Отразяване от тавана
ОТРАЗЕНА СВЕТКАВИЦА
Отразяване от тавана

Насочете светкавицата към тавана, за да разпръснете и разсеете светлината за постигане на по-меко настроение и по-изискани изображения от тези, които бихте постигнали с директна светкавица.

Директна светкавица

Директна светкавица

Отразяване от тавана

Отразена светкавица

Отразяване от стена

Също така можете да направите отражение от стена, ако искате меки сенки, които се размиват по контурите на обекта. Този подход понякога може да е по-подходящ за осветление на закрито.

Отразяване от тавана
ДИРЕКТНА СВЕТКАВИЦА
Отразяване от стена
ОТРАЗЕНА СВЕТКАВИЦА
Директна светкавица

Директна светкавица

Отразяване от стена

Отразена светкавица

Синхронизация на светкавицата
Високоскоростна и бавна синхронизация на светкавицата

За да създадете боке в задния план, ви е нужна бърза скорост на затвора с голяма апертура. Ако се нуждаете и от запълваща светкавица, максималната скорост на затвора ще е ограничена и това може да направи невъзможно използването на достатъчно голяма апертура. Високоскоростната синхронизация (HSS) прави възможно използването на светкавица при всички скорости на затвора, така че да можете да увеличавате апертурата според необходимостта.

Бавната синхронизация се използва в ситуации, при които се изисква бавна скорост на затвора, с цел добро осветяване на сцена във фона, на закрито или през нощта. Светкавицата се включва, за да експонира обекта, след което вместо да се затвори веднага, затворът остава отворен достатъчно дълго, за да се експонира и фона. Това създава добре балансирани изображения, при които и обектът, и фонът са добре експонирани.    

Високоскоростна синхр.

[Вляво] Нормално [Вдясно] HSS

Високоскоростна синхр.

Запълващата светкавица обикновено ограничава скоростта на затвора и изисква по-малка бленда, която държи фона на фокус. HSS позволява по-висока скорост на затвора и голяма апертура за малка дълбочина на фокуса.

Бавна синхронизация

Нормалните светкавици експонират добре обекта, но фонът е тъмен. Чрез светкавиците с бавна синхронизация и обектът, и фонът са коректно експонирани.

Бавна синхронизация

[Вляво] Нормално [Вдясно] Бавна синхронизация

Светкавица, отделена от фотоапарата
Системи с 1, 2 и 3 светлини с радиоконтрол

Множеството светкавици, разположени отделно от фотоапарата, могат чувствително да увеличат вариантите ви за осветление. Радиоконтролът чрез инфрачервена или радиокомуникация може да улесни извличането на идеалната светлина от всеки светлинен източник.

1 светлина: B

1 светлина
1 светлина

Въпреки че системите от множество светлини предлагат повече адаптивност, една-единствена отделена от фотоапарата светкавица може да създаде красиви изображения, като придвижите основния източник на светлина далеч от оста на фотоапарата, за да постигнете по-дълбоки, по-интересни сенки и контури. Отразената светлина предоставя малко допълнително запълване. Светкавицата, поставена на фотоапарата (А), се използва само за контрол, докато светкавицата, отделена от фотоапарата (B), функционира като основен източник на светлина за цялото оформление.

2 светлини: B + C

2 светлини
2 светлини

Системата от 2 светлини предлага повече многообразие и контрол, като ви позволява да разположите светкавиците и да коригирате отдаваната светлина, за постигане на оптимална дълбочина на обекта с точното съотношение между ключово и запълващо осветление. Главната „ключова“ светлина (B) осветява обекта отстрани, докато „запълващата“ светлина (C) омекотява сенките и осветява фона. При сравнение със системата от 1 светлина по-горе обектът е по-ясно дефиниран и отчетлив от фона. Както и при системата от 1 светлина, светкавицата на самия фотоапарат (А) предоставя само контрол.

3 светлини: B + C + D

3 светлини
3 светлини

Третата светлина предоставя повече свобода за осветяване на фона и дефиниране на контурите на обектите. Този пример включва ключова светлина (B) за основно осветяване на обекта, а запълващата светлина (C) директно и в широчина осветява фона. Третата светлина, контурна светлина (D), в този случай предоставя отчетлива осветена линия, която описва страните на обекта, който се намира най-далеч от ключовата светлина, така че очертанията му да са ясно видими на фона на сравнително яркия фон. Въпреки че това изображение има като цяло по-равно осветление в сравнение с предходните примери, всеки елемент е ясно отделен и добре дефиниран. Светкавицата, разположена на самия фотоапарат (А), е само за контрол.

Светкавици, подходящи за употреба отделно от фотоапарата

Радиоконтрол

Макар и инфрачервеното дистанционно управление на светлината да е подходящо за заснемане отблизо, когато околното осветление е подходящо и когато няма препятствия, които да блокират контролните сигнали, радиодистанционното управление със сигурност би било удачно за много по-голям набор от ситуации на заснемане. Светкавицата на Sony със система, базирана на радиоуправление (HVL-F45RM), и пулт за управление с радиоуправление/приемник (FA-WRC1M/FA-WRR1) улесняват настройването на множество светкавици и може да предоставят прецизни контролни данни за до 15 светкавици в 5 групи (3 групи в режим TTL) при разстояния от до приблизително 30 метра (98,4 фута). Контролните сигнали ще достигнат до приемниците независимо от преобладаващите условия на осветеност, местоположение на приемника или евентуални препятствия. Безжичният радиосигнал гарантира най-последователните резултати при най-широк диапазон от ситуации на заснемане.

Дълбоки композиции
Дълбоки композиции

С обхват от около 30 метра (98,4 фута) чрез светкавица или пулт за управление със система, базирана на радиоуправление, можете стратегически да поставите и контролирате светлините, за да осветяват най-ефективно далечни обекти или детайли във фона.

Надеждно при всякаква светлина

Инфрачервеният контрол може да бъде нарушен от ярка слънчева светлина или други източници, които включват инфрачервени компоненти, докато радиоконтролът ще работи надеждно при всякакви условия на осветеност.

Надеждно при всякаква светлина
Заобикаляне на препятствията
Заобикаляне на препятствията

Радиоконтролът ще заобиколи препятствията, които биха блокирали инфрачервения контрол. Може да разположите приемниците зад фотоапарата или обекта, без да компрометирате надеждността.

Светкавица с безжично радиоуправление и пулт за управление/приемник

[1] HVL-F45RM (приемник/отделна от фотоапарата светкавица)
[2] FA-WRR1 (приемник) + съвместима светкавица (отделна от фотоапарата светкавица)
[3] FA-WRR1 (приемник) + студийна светкавица (чрез кабел за синхронизиране)
[4] HVL-F45RM (пулт за управление/светкавица във фотоапарата)
[5] FA-WRC1M (пулт за управление)

LED осветяване
Допълнителна светлина за по-добри изображения

Изкл./вкл.

Допълнителна светлина за по-добри изображения

Ефективните, дълготрайни LED светлини могат да предоставят допълнителното осветление, от което се нуждаете, за да уловите висококачествени изображения. Те ви позволяват да снимате при по-ниско ISO и правят фокусирането по-лесно.

Естествен баланс на цветовете

Некоригираната LED светлина е по-близка до естествената слънчева светлина и когато снимате е лесно да напаснете цветовата температура на други видове осветление за баланс на естествените цветове.

Естествен баланс на цветовете

Изкл./вкл.

Продължително регулиране на яркостта

Изкл./вкл.

Продължително регулиране на яркостта

Възможността за контрол на яркостта позволява лесно коригиране на съотношението между яркостта и светлината с цел създаване на желаното настроение и извеждане на показ на желаната степен на детайлност.