За намаляване на фабричния отпечатък

В Япония и по света Sony стартира инициативи с мисъл за околната среда, насочени към представянето на продуктите ни и към многото начини, по които те се произвеждат.

Заводски операции с фокус върху опазването на околната среда

Sony има за фокус намаляването на екологичния си отпечатък, като започва от люлката на продуктите си. Производството на сензори за изображения CMOS например изисква изключително добра климатизация на стерилните помещения. Предприехме стъпки, за да гарантираме, че помещенията са енергийно ефективни, като същевременно поддържаме нивата на качество на работното място, необходими за производството на един от нашите високотехнологични продукти.

Нови сензори за изображения CMOS от енергоефективни помещения
Нови сензори за изображения CMOS от енергоефективни помещения

Стерилни помещения за прецизно, енергийно ефективно производство

Сензорите за изображения CMOS са "очите" в смартфоните и цифровите фотоапарати. Те са в Xperia™ и много други устройства – от камери до автомобили. Днес най-новите полупроводници, като сензорите CMOS, не могат да се произведат без стерилни помещения, което отнема много енергия за поддържане на оптимални температура, влажност и чистота.

Всеки има пръст в опазването на околната среда

Служителите имат право да въвеждат екологични решения на работа

За поддържане на стандартите за стерилно помещение за фина обработка на полупроводници опитът и знанията на участващите в процеса са ключови. Без тях няма как да повишим усилията си за опазване на околната среда, без да губим съответствие със стандартите за стерилно помещение, нужни за предоставяне на качествени продукти и висок производствен добив.

Всеки има пръст в опазването на околната среда

Случай 1: Заводът "Нагасаки"

Оползотворяване на отпадна топлина
Правим повече с вече наличната енергия

Рециклиране на излишната топлина за намаляване на общата консумация на енергия

Съсредоточихме се върху климатичната система в технологичния център в Нагасаки, за да намалим консумацията на енергия. При производството на полупроводници е важно стерилното помещение да се поддържа в определен диапазон на температура и влажност. Затова температурата на въздуха, взет отвън, се регулира чрез охлаждане или затопляне.

Енергията за парно отопление на този завод по-рано идваше от изгарянето на изкопаеми горива. Като я заменихме с топлината, излъчвана от оборудването, работещо в завода, увеличихме енергийната си ефективност с приблизително 2,1 пъти.

[1] Въздушен поток от климатичната инсталация [2] Охлаждащо оборудване [3] Бойлер [4] Завод за производство на полупроводници

Преди

Преди бойлер доставяше въздух за смесване със студен въздух за прецизно регулиране на температурата в стерилното помещение. За поддръжка на постоянна температура беше нужно охлаждане на машините в стерилното помещение със студен въздух, изпускан навън като отпадна топлина. Топлинната енергия, изпускана при работата на машините, не се влагаше в продуктивно използване.

След

В новата система отпадната топлина в стерилното помещение замени парата, генерирана от бойлера, за регулиране на температурата. Чрез затваряне на енергийната верига отпадната топлина се рециклира успешно за ползотворна работа в завода и за намаляване потреблението на изкопаеми горива и емисиите на CO2.

Повече енергийна ефективност, по-малко емисии на CO2

[1] на година

Повече енергийна ефективност, по-малко емисии на CO2

Новата система реализира две главни ползи за околната среда: увеличаване на цялостната енергийна ефективност чрез пренасочване на отпадната топлина и спомагане намаляването на емисиите на CO2 чрез понижаване потреблението на изкопаеми горива. Тя намали емисиите на CO2 с около 52% от предишната конфигурация, от 9300 т до към 4400 т.

Мерките за енергоспестяване не въздействат на производството

Шиноуске Баба

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
отд. "Съоръжения"

Шиноуске Баба

Nagasaki Technology Center произвежда предимно полупроводникови сензори за изображения CMOS за фотоапарати, съдържащи се в смартфони. За да предостави висококачествени продукти на клиентите по целия свят, отдел "Съоръжения" работи денонощно, за да гарантира, че енергията за цялата производствена инфраструктура е стабилна и ефективно използвана.

Решихме, че е време да си поставим следния труден въпрос: "Колко от отпадната топлина в предприятието може да се използва отново?" Новата система улавя и използва повторно значително количество отпадна топлина от производственото ни оборудване и съоръжения. С помощта на опит и анализ на данните разработваме подобрен контрол на топлинния баланс, за да реализираме енергоспестяващи мерки, без да засягаме производството. Искаме хората да могат да кажат, че това, което правим, е "невероятно по един непретенциозен начин"!

Случай 2: SDT Thailand

Намаляваме нуждата от климатизация
По-интелигентна, по-целенасочена климатизация

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) извършва сглобяване и доставка на полупроводници. Чрез пренасочване на въздушните потоци с помощта на "частична климатизация" и повишаване на температурата на охладената вода те успяват да захранват стерилните помещения с много по-малко енергия.

[1] Климатична инсталация [2] Охладен въздух [3] Топъл въздух [4] Производствен завод

Преди

Мощни вентилатори създават силна струя студен въздух от тавана за охлаждане на цялото помещение и машините, а отпадната топлина се изсмуква през отвори в пода.

След

Новата система ползва естествена конвекция, при която на пода при машините, излъчващи топлоенергия, влиза студен въздух. Топлият въздух се издига естествено до тавана, за да се рециклира, отвеждащи частиците прах далеч от работните повърхности.

В полза на енергийната ефективност и на Sony

Оптимизиране на въздушните потоци за подобряване на ефективността

Новата система намали емисиите на CO2 с около 67% в сравнение с предишната система, от близо 4000 т до към 1300 т. Нововъведените инсталации HVAC контролират въздушния поток по-ефективно, като насочват въздуха към производствените машини. Новите стратегии за въздушния поток също издигат нежелания прах към тавана и далеч от производствените зони.

В полза на енергийната ефективност и на Sony

[1] на година

Хиротоши Кикучи
Симулиране на идеален баланс в енергийната ефективност

Хиротоши Кикучи

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
Централа на CWS-Asia Pacific

Енергийното управление в завода е постоянно търсене на начини за поддържане на качество на производството чрез използване на по-малко енергия и с намалено въздействие върху околната среда. Целта ни да въведем климатична система, базирана на естествена конвекция на въздуха, изискваше редици симулации и анализи на данни. Тъй като тази система е много различна от стандартните климатични системи, също имахме нужда от подкрепата на работещите в производството, за да се уверим, че няма неблагоприятни въздействия върху околната среда на работното място.

Тази система е инсталирана също и в завода за сглобяване на Xperia™ в Тайланд (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Други азиатски заводи планират да обновят оборудването си за комунални услуги в близко бъдеще и се надяваме да подобрим енергоспестяващите мерки в съответствие с това обновяване. Очакваме да постигнем още по-големи икономии на енергия и да продължим да увеличаваме предлагането на продуктите на Sony по цял свят от заводи, които имат опазването на околната среда като цел.

СРОДНИ ПРОДУКТИ

Мобилни устройства, таблети и смарт устройства
Мобилни устройства, аксесоари и смарт устройства

Научете повече за технологията на Sony

Проектори за следващото поколение
Проектори за следващото поколение
Нови начини за доставка на електричество за всички
Нови начини за доставка на електричество за всички
Изпълнен с добри идеи
Изпълнен с добри идеи