Относно това изтегляне

За тази актуализация (05/02/2013)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетворението на своите клиенти и затова предлага актуализация на фърмуера за цифровия фотоапарат SLT-A57 със сменяем обектив. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на актуализацията на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с актуализацията на фърмуера, моля, свържете се със SonyПроверете версията на фърмуера на вашия фотоапарат

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на вашия фотоапарат.
Ако версията на фърмуера е 1.04 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Приложими модели

Тази актуализация на фърмуера е приложима само за SLT-A57 с текуща версия на фърмуера 1.03 или по-стара

Подобрения

Тази помощна програма актуализира фърмуера на SLT-A57 до версия 1.04 и ви осигурява следните предимства:


поддържа следните обективи, съвместими с автоматична компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Системни изисквания

Подготовка за актуализация на фърмуера

 • Компютърен хардуер
  • Пространство на твърдия диск: 200 MB или повече
  • RAM: 512 MB или повече
   Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Пакет с напълно заредени презареждащи се батерии NP-FM500H
   или
   АС адаптер AC-PW20AM (продава се отделно)

   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW20AM (продава се отделно).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализацията на фърмуера, използвайте пакет с напълно заредени презареждащи се батерии NP-FM50H или AC адаптер AC-PW20AM (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Не покривайте сензорите на окуляра (A.) по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ] (B.).

Стъпка 1: Изтеглете актуализацията на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файла [Update_SLTA57V104.dmg] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2: Стартирайте Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]

  Затворете всички работещи програми на компютъра.

 1. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_SLTA57V104.dmg], за да стартирате Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].
 2. Не свързвайте фотоапарата засега
 3. [Update_SLTA57V104]) се отваря.
 4. Щракнете двукратно върху иконата FirmwareUpdater
 5. За да заредите разширение за ядрото, съобщението ви подканя да позволите на приложението да направи промени. Въведете паролата за администраторския акаунт.


  1. Появява се Firmware Updater MAC [Програма за актуализация на фърмуера за MAC].


 6. Затворете всички работещи програми на компютъра.
 7. Следвайте инструкциите във Firmware Updater MAC [Програма за актуализация на фърмуера за MAC], изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля, изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 8. Извадете картата с памет от фотоапарата, ако вече не сте го направили.
 9. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора на фотоапарата.
 10. Щракнете върху Next [Напред] във Firmware Updater MAC [Програма за актуализация на фърмуера за MAC]. Във Firmware Updater MAC [Програма за актуализация на фърмуера за MAC] се появява Фигура 4, а Фигура 5 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  • Когато натиснете Next [Напред], не покривайте сензорите на окуляра (A. на Фигура 6) по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ] (B. на Фигура 6).
  • Ако Фигура 2 не се покаже на LCD екрана на фотоапарата, извадете USB кабела от фотоапарата и изпълнете "Процедура за възстановяване", описана в края на страницата.

  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Ако компютърът не може да открие фотоапарата, на екрана на компютъра се появява съобщението "Could not find the camera for this update." (Не може да бъде намерен фотоапарат за тази актуализация.). Ако това се случи, опитайте следното. - Разкачете и свържете отново USB кабела. - Ако компютърът има няколко USB гнезда, опитайте с друго гнездо.
  - Разкачете и свържете отново USB кабела.
  - Ако компютърът има няколко USB гнезда, опитайте с друго гнездо.
  Понякога при свързване на фотоапарата към компютъра с USB кабел на екрана на компютъра се появява съобщение за рестартиране на компютъра. В този случай извадете пакета с батерии или AC адаптера от фотоапарата, рестартирайте компютъра и следвайте процедурите от "2. Стартирайте Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]".

  Фигура: 4

  Фигура: 5

  Фигура: 6

 11. След потвърждение на екраните на Фигура 4 и 5, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 7)
 12. След като потвърдите, че Current Version [Текущата версия] е Ver.1.01 [версия 1.01] или Ver.1.02 [версия 1.02] или Ver.1.03 [версия 1.03], щракнете върху Next [Напред].

  Фигура 7: Необходима е актуализация.


 13. Натиснете центъра на [Multi-selector], за да рестартирате фотоапарата.


  Забележка: При натискане на центъра на бутона [Multi-selector] екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.
 14. Щракнете върху Next [Напред] във Firmware Updater MAC [Програма за актуализация на фърмуера за MAC] (Фигура 11).

 15. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 12.Щракнете върху Run [Изпълни]
  за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява лента за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.

 16. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 13. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.
  Фигура 13

 17. Забележка: Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Стъпка 3: Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия Ver.1.04.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу. (Фигура 14)