Относно това изтегляне

За тази актуализация (05/02/2013 г.)

Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

Sony винаги се грижи за качеството и удовлетворението на своите клиенти и затова предлага актуализация на фърмуера за цифровия фотоапарат SLT-A77 със сменяем обектив. Моля, вижте раздела "Изтегляне и инсталиране" на тази страница относно информация за изтеглянето и инсталирането на актуализацията на фърмуера.

Важно:

Ако имате някакви проблеми с актуализацията на фърмуера, моля свържете се със SonyПроверете версията на фърмуера на вашия фотоапарат

Следвайте инструкциите по-долу, за да проверите версията на фърмуера на фотоапарата.
Ако версията на фърмуера е 1.07 или по-нова, не е необходима актуализация.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Приложими модели

Тази актуализация на фърмуера е приложима само за SLT-A77 с текуща версия на фърмуера 1.06 или по-стара

Подобрения

Тази помощна програма актуализира фърмуера на SLT-A77 до версия 1.07 и ви осигурява следните предимства:

 • Предоставя поддръжка за следните обективи, съвместими с автоматична компенсация: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Предишната актуализация (1.06) носи следните подобрения:

 1. Допълнение към възможността за разрешаване или забрана на бутон MOVIE
 2. Разширен брой на обективите, поддържащи автоматична компенсация: SAL30M28,SAL50F14,SAL2470Z,SAL2875,SAL70400G,SAL70200G,SAL35F14G,SAL1635Z

Системни изисквания

Подготовка за актуализация на фърмуера

 • Компютърен хардуер
  • Пространство на твърдия диск: 200MB или повече
  • RAM: 512MB или повече
   Забележка: Моля, затворете всички други софтуерни приложения, преди да актуализирате фърмуера.
 • Захранване за фотоапарата
  • Напълно зареден презареждащ се пакет батерии NP-FM500H
   или
   АС адаптер AC-PW10AM (не е включен в пакета)

   Забележка: Актуализацията може да бъде извършена само, когато оставащият заряд на батерията е (три деления) или повече. Ние ви препоръчваме да използвате напълно заредена батерия или AC адаптер AC-PW10AM (не е включен в пакета).
 • USB кабел, доставен с фотоапарата

  Забележка: Не можем да гарантираме правилното изпълнение на функцията за актуализиране с друг вид USB кабел.

Инсталиране

Важни забележки:

 • Когато извършвате актуализирането на фърмуера, използвайте напълно зареден пакет батерии NP-FM500H или AC адаптер AC-PW10AM (продава се отделно).
 • Не изваждайте батерията или АС адаптера по време на актуализацията; в противен случай фотоапаратът може да се повреди поради неочакваното прекъсване на захранването.
 • Извадете картата с памет от фотоапарата, преди да започнете актуализацията.
 • Не покривайте сензорите на окуляра (A.) по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ] (B.).

Стъпка 1 : Изтеглете актуализацията на фърмуера

 1. Вие трябва да сте влезли в компютъра като потребител с администраторски права.
 2. В дъното на страницата прочетете отказа от права и се съгласете с условията, като поставите отметка в полето. Натиснете бутон Download [Изтегляне].
 3. Изтеглянето на файла [Update_SLTA77V107.exe] ще започне.
 4. Запазете файла на работния плот на вашия компютър (препоръчително).

Стъпка 2 : Започнете актуализацията на фърмуера

 1. Затворете всички програми на компютъра.
 2. Щракнете двукратно върху изтегления файл [Update_SLTA77V107.exe], за да стартирате Firmware Updater.


  Появява се прозорец Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера].

 3. Следвайте инструкциите в този прозореца на програмата за актуализация на фърмуера: Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> USB Connection [USB връзка] от фотоапарата и проверете дали е избран Mass Storage [Устройство за съхранение на данни].
  Ако е избран режим, различен от Mass Storage [Устройство за съхранение на данни], моля изберете Mass Storage [Устройство за съхранение на данни]. 4. Извадете картата с памет от фотоапарата, ако вече не сте го направили.
 5. Свържете фотоапарата и компютъра с предоставения USB кабел.
  Забележка: USB Mode [USB режим] се появява на LCD монитора на фотоапарата.
 6. Потвърдете, че в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран е показана иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер].
 7. След като потвърдите това, щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера]. В прозореца за надстройка се появява Фигура 1, а Фигура 2 се появява на LCD екрана на фотоапарата.
  • Когато натиснете Next [Напред], не покривайте сензорите на окуляра (A. на Фигура 2.1) по време на актуализацията; в противен случай LCD мониторът може да превключи на визьор. Ако не виждате нищо на LCD монитора, натиснете бутон [FINDER / LCD ] [ВИЗЬОР/ LCD ] (B..на Фигура 2.1).
  • Ако Фигура 2 не се покаже на LCD екрана на фотоапарата, извадете USB кабела от фотоапарата и изпълнете "Процедура за възстановяване", описана в края на страницата.
  Забележка: От тук нататък не изключвайте фотоапарата, докато процедурата за актуализация не завърши.
  Фигура 1Фигура 2
  Фигура 2.1

 8. След потвърждение на екраните на Фигура 1 и 2, щракнете върху Next [Напред]. Текущата версия и версията след актуализацията се появяват в долната лява част на екрана. (Фигура 3)
 9. След като потвърдите, че Current Version [Текущата версия] е Ver.1.03, Ver.1.04, Ver.1.05 [версия 1.05] или Ver.1.06 [версия 1.06], щракнете върху Next [Напред].
  Ако се появи екранът от Фигура 4, актуализацията не е необходима. Прекъснете USB връзката и натиснете Finish [Край] в съответствие със съобщението. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.
  Фигура 3: Необходима е актуализация.

  Фигура 4: Не е необходима актуализация.

 10. Щракнете върху иконата "Safely Remove Hardware" [Безопасно премахване на хардуер] в областта със задачите в долния десен ъгъл на компютърния екран, за да прекъснете USB връзката, както е показано на Фигура 5.
  Забележка: Моля, не изваждайте USB кабела, дори след прекъсване на USB връзката на компютъра с действията, посочени по-горе.
  Фигура 5

 11. Натиснете центъра на [Multi-selector] [Избирателния бутон], за да извършите рестартирането на камерата.


  Забележка: При натискане на центъра на бутона екранът се изключва. Моля, преминете към следващата стъпка.
 12. Щракнете върху Next [Напред] в прозореца Firmware Updater [Програма за актуализация на фърмуера] (Фигура 5).
 13. След рестартиране се потвърждава повторното свързване на фотоапарата и се появява екранът на Фигура 6.
 14. Щракнете върху Run [Изпълни], за да стартирате актуализацията. При актуализацията се появява линия за напредъка (приблизително 5 минути).
  Забележка: Никога не изключвайте фотоапарата или изваждайте USB кабела по време на актуализацията.
  Фигура 6

 15. След завършване на актуализацията се появява екранът на Фигура 7. Щракнете върху Finish [Край] и извадете USB кабела.
  Фигура 7

 16. Изключете фотоапарата, извадете пакета батерии или AC адаптера, вкарайте пакета батерии отново или свържете AC адаптера и включете фотоапарата.

Стъпка 3 : Потвърдете, че версията на фърмуера на вашия фотоапарат е версия 1.07.

 1. Изберете Menu [Меню] --> Setup [Настройка] --> Version [Версия] от фотоапарата.
 2. Версията на фърмуера се извежда на екрана, както е илюстрирано по-долу.

Процедура за възстановяване

Ако USB връзката не е била успешна, следвайте инструкциите по-долу:

 1. Включете фотоапарата.
 2. Натиснете бутоните MENU [МЕНЮ], Playback [Възпроизвеждане] и MOVIE [ФИЛМ] едновременно.
 3. Докато натискате тези бутони, изключете фотоапарата.
 4. Вдигнете пръстите си и изчакайте поне 30 секунди.
 5. Отново натиснете бутоните MENU [МЕНЮ], Playback [Възпроизвеждане] и MOVIE [ФИЛМ] едновременно.
 6. Докато натискате тези бутони, сега включете фотоапарата.
 7. Вдигнете пръстите си.

След извършване на горната процедура, опитайте да актуализирате отново, започвайки от Стъпка 2.3.