Защо е необходимо управлението на цветовете?

 1. Цветът е функция на човешкото възприятие. Очите (и умът) възприемат спектралната информация, която се използва като основа за усещането за цвят. Цветовете зелено, оранжево и жълто, например, са просто термини, но не описват спектралните компоненти на отразената светлина на даден обект.

  По тази причина е необходим нещо като език за цветовете, описващ пектралните компоненти с определен цвят, който не се аргументира от хората (каквито са например небесно-синьо, наситено-синьо, океанско-синьо или бледо-синьо). Необходимо е да се създаде език, който описва всички цветове, видими от хората, с езика на компютър.

  Този език се нарича Lab, където "L" обозначава светлинен, а "а" и "b" обозначават цветовите компоненти. С Lab е възможно описването на даден цвят много точно. Ще разгледаме Lab отблизо по-късно.

  Тъй като всяко устройство за изображение има свой уникален начин на обработка на цветовете, съществува стандартен начин за описание на характерния цвят на всяко устройство. Това помага при предаването на точна цветова информация от едно устройство на друго в един цялостен работен поток.

  Цифровите камери, мониторите и мастилено-струйните принтери са може би най-известните компоненти на един работен поток за цифрово изобразяване. Но знаете ли коя програма е най-важната част от вашия работен процес?

 2. Какво представлява управлението на цветовете?

  Управлението на цветовете описва цялата система във вашия компютър, която се използва за прецизно управление на цветовете между хардуера и софтуера. То се използва за описание на входните характеристики на вашата цифрова камера за контролиране на цветовото извеждане на вашия монитор или за задаване на точно разпечатано копие на изображението от вашия монитор. То е необходимо и при предаването на изображения от един софтуер на друг без несъответствие в цветовете.

  Управлението на цветовете е възможно и с Microsoft Windows, и с Apple Mac OS X. То има дълга история с нарастващи възможности при всяка нова версия на операционна система.

  Трябва да обясним някои неща за по-лесното разбиране на управлението на цветовете.

  Профил

  Един профил може да бъде сравнен с малък етикет, който е прикрепен към всяка снимка и устройство за изображение. Тези етикети описват специфичния цвят, както в RGB (червено, зелено и синьо), така и на специфичния език на управлението на цветовете. По този начин, компютърът и софтуерът знаят какви действителни цветове (в Lab) се описват от RGB-стойностите на цифровата снимка.

  Освен това, профилът може да съдържа и CMYK-стойности вместо RGB-стойности (например при офсет разпечатване). Тъй като дискутираме чистия RGB работен поток, няма да се фокусираме на CMYK цветовите пространства в този текст.

  Цветово пространство

  Всеки тип камера има собствен начин за възприемане на цветовете, така както всеки тип монитор има собствен начин за показване на цветовете. Освен това, принтерите имат собствен диапазон на разпечатване на цветовете, който е различен при различните видове принтери, мастило и хартия. Този диапазон от цветове се нарича цветово пространство. Цветовото пространство описва всички цветове, които могат да бъдат обработени от едно устройство за изображения.

  Най-разпространеното цветово пространство е sRGB. То описва средното цветово пространство, което може да покаже един стандартен монитор. Повечето цифрови камери могат да работят в sRGB цветово пространство и повечето принтери също могат да разпечатат изображения правилно в sRGB. Но въпреки това има по-големи цветови пространства като ProPhoto RGB, Adobe RGB 1998, Wide Gamut RGB.

  Тези цветови пространства се използват, когато е необходимо по-голямо качество на изображението. И все пак, за повечето цели sRGB е правилният избор.

  Изображение 1: Сравнение между sRGB (вътрешно, цветно) и Adobe RGB (външно, с бяла рамка)

  Профилите могат да бъдат вградени в изображения, което е необходимо за цветовата комуникация между различните приложения за обработка на изображение. Без вграден профил, едно приложение не знае какви действителни цветове съдържа даден файл, тъй като голите RGB числа нямат връзка със стойностите на Lab.

  Alpha камерите на Sony могат да снимат или в sRGB или Adobe RGB режим. Ако сте настроили вашата камера да работи в Adobe RGB, това е ясно видимо на монитора на камерата. Освен това, изображенията, заснети в Adobe RGB могат да бъдат разпознати от знак _ в началото на името на файла (например: image1234.jpg â†' sRGB; _image1234.jpg â†' AdobeRGB) Ако все пак не сте сигурни какво цветово пространство сте избрали при заснемане на изображението, можете да прегледате EXIF информацията.

  Управление на цветовете в Sony Image Data Converter SR (IDC SR)

  Вие трябва да зададете само няколко опции, за да постигнете работен поток с прецизно управление на цветовете. Моля, изберете settings [настройки] в менюто и отворете диалоговия прозорец за управлението на цветовете. Можете да изберете работното цветово пространство в горната част: Ако изберете sRGB, Adobe RGB или Wide Gamut RGB, IDC SR винаги ще публикува обработените изображения в желаното цветово пространство. Ако изберете camera settings [настройки на камерата], IDC SR ще избере работното пространство, зададено в камерата. То може да бъде или sRGB, или Adobe RGB.

  Под работното пространство можете да намерите настройките за цветовете за вашия монитор. Изборът се влияе силно от изгледа на изображенията в IDC SR, така че вие трябва да го следите и - от време на време - да проверявате дали настройките са правилни. Ако нямате определен профил за монитор, инсталиран на вашата система, моля изберете sRGB.

  Ако вашият монитор е бил доставен с общ профил на изображение, моля инсталирайте този профил във вашата операционна система и след това го използвайте в other monitor profile [друг профил на монитор].

  За високо професионален работен поток е необходимо да калибрирате монитора (а така също и принтера). Индивидуалните профили на монитори, които са били създадени с функции за управление на цветовете на други производители, могат да бъдат избрани в профила на монитора на менюто за управление на цветовете.

  Ако калибрирането е било извършено правилно и полученият профил е бил избран в менюто, може да бъде постигнато много вярно изображение в Image Data Converter.

  Правилно извеждане на цветовете в други програми за обработка на изображения

  Ако желаете да работите с допълнителни програми за обработка на изображения от други производители, моля, уверете се, че вашите настройки за управление на цветовете в другите програми за обработка на изображения съвпадат с тези, зададени в Image Data Converter, за да постигнете правилното извеждане на цветовете!