• Размери

    φ 3,9 ±0,1 мм

   • Тегло

    40 г

   • Продължителност

    1,0 м

   • Материал на корпуса

    PVC

   • Вход / Изход

    2,4 A

   • Скорост на пренос

    480Mbps