Научете повече за допълнителните функции

Научете какви допълнителни функции има след актуализацията на вашия XAV-601BT/-701BT/-741.

Но преди да започнете, трябва да проверите дали имате най-новия фърмуер:

 • Изберете Settings [Настройки] от началното меню
 • Изберете General Settings [Общи настройки]
 • Изберете Firmware Version [Версия на фърмуера]
 • Проверете дали е показано "JR08_xav_1.13.003".

Ако е показан друг номер на версия, моля, първо актуализирайте вашия модел до най-новата версия.
За XAV-601BT
За XAV-701BT
За XAV-741

Допълнителни функции

MirrorLink

 • Добавяне на режим за цял екран за MirrorLink
  • Може да ви позволи да използвате приложението MirrorLink™ на по-голям екран чрез "Режим на цял екран".
  • Можете да изберете режим на цял екран или нормален режим от менюто с настройки. (Настройката по подразбиране е за цял екран.)
   нормален режимрежим на цял екран
 • Добавяне на допълнителна функционалност на дистанционното управление
  • Приложението MirrorLink, което се предава на AVC екран, може да се управлява от дистанционно управление, освен от управление чрез докосване.
  • Наличието на тази функция зависи от смартфона и от приложението за смартфон. Информация за наличието на функцията ще намерите в новия списък за съвместимост.

Потребителски интерфейс

 • Нов бутон "return to playback screen of current source" (връщане към екран за възпроизвеждане от текущ източник) от началния екран
  • С него ще бъде заменен "бутонът Зона x Зона" в текущия начален екран за подобряване на работата.
  • Настройката Зона x Зона ще бъде налична в менюто с Settings (настройки), вместо да се настройва от началния екран.

   Текущ дизайн

   Нов фърмуер

   Нов фърмуер
   Настройка Зона x Зона в менюто с настройки

Bluetooth телефон със свободни ръце (без XAV-741)

 • Промяна в максималния брой съхранени контакти
  • Тази функция е налична само за BT модели.
  • Можете да съхранявате до 1000 контакта, вместо 500, както е описано в текущата спецификация.

Гласови команди (без XAV-741)

 • Гласовите команди в смартфона могат да бъдат активирани от клавиша "Home" (Начало) на AVC
  • Тази функция е налична само за Bluetooth модели.
  • Наличието на гласови команди (Siri, Google voice, гласово набиране и др.) зависи от смартфона.
   Натиснете за 2 сек.

Гласови команди (XAV-701BT)

 • В момента клавишът "HOME" [Начало] е присвоен за "ATT"
 • Можете да избирате между опциите "Voice command" [Гласови команди] или "ATT ON/OFF" [Вкл/Изкл ATT]
 • За да активирате гласовите команди, трябва да промените присвояването на клавиша от общите настройки. (трябва да бъде избрано "voicecommand" [гласови команди])