ID на член : 00192325 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Как да настроя или пренастроя моя телевизор Sony с Android (Ръководство за единична сателитна антена)?

  Това е стъпка по стъпка ръководство за извършване на основна настройка за единична сателитна антена (LNB).

  ВАЖНО: Преди да започнете процедурата за настройка, ще Ви е необходима основната информация за Вашата сателитна система (кой сателит се приема или как се разпространява сигналът от сателитната антена към телевизора например). Тази информация може да бъде получена, като се свържете с Вашия доставчик на програма и сателитна антена.

  Процедурата по-долу важи за всички наши телевизори на Sony с Android. Въпреки това, в зависимост от модела на Вашия телевизор, може да има малки разлики между оформлението на дистанционното управление и интерфейса на менюто.
  Ако в даден момент имате нужда от допълнителни указания, можете да получите допълнителна информация от вграденото помощно ръководство на телевизора или като отворите страницата за поддръжка на Вашия модел телевизор.

  Отдалечени указания Отдалечени указания
  Използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да се движите в менюто на телевизора. Изберете опции, като натиснете бутона "плюс". Това е кръглият бутон в центъра на сферичната област на менюто на дистанционното управление.

  1. Включете телевизора и се уверете, че сателитният антенен (ефирен) кабел е правилно свързан към телевизора.
  2. Натиснете бутона [HOME] на дистанционното управление.

  3. Отидете на меню Настройки, намиращо се в долната част на основния екран.
   Отдалечени указания

  4. Изберете Задаване на каналаЦифрово задаванеЗадаване на сателита → Цифрова сателитна настройка.

  5. При въпроса "Искате ли да стартирате цифрова сателитна настройка?" изберете Да.
  6. Ще бъдете помолени да изберете конфигурацията на Вашата сателитна антена. 
   В Конфигурация на антената изберете между Фиксирана антена, DiSEqC или Единично кабелно разпространение и изберете Следващ.
  7. В тази стъпка ще бъдете помолени да изберете между два списъка със сателитни канали: Предпочитан сателит или Общ сателит.

   • Предпочитан сателит съдържа списък с канали от избрания доставчик на програма заедно с някои параметри по подразбиране, които помагат при настройката на каналите.
   • Общ сателит ще покаже всички канали на избраната сателитна антена. Параметрите за получаване и настройка използват настройките по подразбиране и може да се наложи да бъдат изменени в зависимост от вида на инсталацията.

   Препоръчваме да изберете Предпочитан сателит.
  8. В следващата стъпка ще видите списък с доставчици. Изберете Вашия сателитен доставчик.
   ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не можете да намерите предпочитания от Вас доставчик в списъка, върнете се на предишната страница и изберете Общ сателит, както е посочено в Стъпка 7.

  9. Вече ще можете да зададете параметрите на мрежата, като изберете сателита от списъка. За основна настройка запазете настройките по подразбиране.

   ЗАБЕЛЕЖКА: Някои параметри могат да бъдат променени при настройката за Предпочитан сателит, а всички параметри могат да бъдат променени при настройката за Общ сателит. Консултирайте се с Вашия доставчик на програма и доставчика на Вашата система за сателитна антена за конкретна информация за настройките, които трябва да зададете.
  10. Изберете Стартиране.

  Сега телевизорът ще започне настройката. Този процес може да отнеме до един час да завърши в зависимост от избраната конфигурация.