ID на член : 00192244 / Последна актуализация : 22/01/2018

Някои канали са изчезнали от ръководството за телевизионни програми

  Ако името на канала се промени, номерът на канала може също да се промени. В този случай възстановете номера на канала, като използвате следните методи.

  Ако използвате софтуера Sony Editor: (Само за Германия)

  1. Прехвърлете списъка с канали на USB устройство.

   1. Свържете USB устройството към телевизора.
   2. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
   3. Изберете Настройки.
   4. Изберете Задаване на канала в категорията Телевизор.
   5. Изберете Цифрово задаване.
   6. Изберете Техническо задаване.
   7. Изберете Прехвърляне на списъка с програми.
   8. Изберете Експортиране.
  2. Възстановете номера на канала, като използвате софтуера на Sony Editor:

   1. Свържете USB устройството, което се използва, към компютър.
   2. Отворете списъка с канали с помощта на софтуера Sony Editor.
   3. Потърсете съответното име на канал в списъка и възстановете първоначалния номер на канала.
  3. Импортирайте списъка с канали на телевизора:

   1. Свържете отново USB устройството с телевизора.
   2. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
   3. Изберете Настройки.
   4. Изберете Задаване на канала в категорията Телевизор.
   5. Изберете Цифрово задаване.
   6. Изберете Техническо задаване.
   7. Изберете Прехвърляне на списъка с програми.
   8. Изберете Импортиране.

  Ако Sony Editor не се използва

  Търсете съответното име на канала и възстановете оригиналния номер на канала със следния метод:

  • За цифрова/кабелна

   1. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
   2. Изберете Настройки.
   3. Изберете Задаване на канала в категорията Телевизор.
   4. Изберете Цифрово задаване.
   5. Изберете Цифрова настройка.
   6. Изберете Редактиране на списъка с програми.
   7. Натиснете бутона [↓] (стрелка надолу) или [↑] (стрелка нагоре) на дистанционното управление, за да потърсите съответното име на канал.
   8. Изберете съответното име на канал и натиснете бутона [→] (стрелка надясно) на дистанционното управление. Името на канала ще бъде маркирано в бяло и ще се премести на дясната страна.
   9. Натиснете бутона [↓] (стрелка надолу) или [↑] (стрелка нагоре) на дистанционното управление, за да преминете към предишния номер на канала.
  • За Сателит
   Само стъпки 5 и 6 са различни от горепосочената цифрова/кабелна секция, останалите са същите.
   Стъпки 5 и 6 са както следва:

  5.  Изберете Задаване на сателит.
  6.  Изберете Редактиране на списък със сателитни програми.