ID на член : 00192244 / Последна актуализация : 22/01/2018

Някои канали са изчезнали от ръководството за телевизионни програми

Приложими продукти и категории на този член

Ако името на канала се промени, номерът на канала може също да се промени. В този случай възстановете номера на канала, като използвате следните методи.

Ако използвате софтуера Sony Editor: (Само за Германия)

 1. Прехвърлете списъка с канали на USB устройство.

  1. Свържете USB устройството към телевизора.
  2. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
  3. Изберете Настройки.
  4. Изберете Задаване на канала в категорията Телевизор.
  5. Изберете Цифрово задаване.
  6. Изберете Техническо задаване.
  7. Изберете Прехвърляне на списъка с програми.
  8. Изберете Експортиране.
 2. Възстановете номера на канала, като използвате софтуера на Sony Editor:

  1. Свържете USB устройството, което се използва, към компютър.
  2. Отворете списъка с канали с помощта на софтуера Sony Editor.
  3. Потърсете съответното име на канал в списъка и възстановете първоначалния номер на канала.
 3. Импортирайте списъка с канали на телевизора:

  1. Свържете отново USB устройството с телевизора.
  2. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
  3. Изберете Настройки.
  4. Изберете Задаване на канала в категорията Телевизор.
  5. Изберете Цифрово задаване.
  6. Изберете Техническо задаване.
  7. Изберете Прехвърляне на списъка с програми.
  8. Изберете Импортиране.

Ако Sony Editor не се използва

Търсете съответното име на канала и възстановете оригиналния номер на канала със следния метод:

 • За цифрова/кабелна

  1. Натиснете бутона HOME на дистанционното управление.
  2. Изберете Настройки.
  3. Изберете Задаване на канала в категорията Телевизор.
  4. Изберете Цифрово задаване.
  5. Изберете Цифрова настройка.
  6. Изберете Редактиране на списъка с програми.
  7. Натиснете бутона [↓] (стрелка надолу) или [↑] (стрелка нагоре) на дистанционното управление, за да потърсите съответното име на канал.
  8. Изберете съответното име на канал и натиснете бутона [→] (стрелка надясно) на дистанционното управление. Името на канала ще бъде маркирано в бяло и ще се премести на дясната страна.
  9. Натиснете бутона [↓] (стрелка надолу) или [↑] (стрелка нагоре) на дистанционното управление, за да преминете към предишния номер на канала.
 • За Сателит
  Само стъпки 5 и 6 са различни от горепосочената цифрова/кабелна секция, останалите са същите.
  Стъпки 5 и 6 са както следва:

5.  Изберете Задаване на сателит.
6.  Изберете Редактиране на списък със сателитни програми.