ID на член : 00157553 / Последна актуализация : 16/02/2017Печат

Информация за притежателите на аудио/видео приемници STR-DG820 - 16/01/2009

16/01/2009

  Благодарим ви за вашия траен интерес към продуктите на Sony.

  Sony откри наскоро, че малък брой STR-DG820 аудио/видео приемници може да имат проблеми със звука при свързване чрез HDMI конектор.

  За да разрешите този проблем, вашият STR-DG820 аудио/видео приемник трябва да бъде изпратен на сервизен център на Sony за безплатна актуализация.

  СИМПТОМ:

  При свързване с телевизор Sony BRAVIA с опция "BRAVIA Sync" [Синхронизация с BRAVIA], звукът на STR-DG820 може да се увеличи внезапно при използване на дистанционното управление.

  МОДЕЛИ, ПРИ КОИТО СЪЩЕСТВУВА ТОЗИ ПРОБЛЕМ:

  Ако серийният номер (означен на задната страна на вашия аудио/видео приемник) на STR-DG820 е в рамките на следните серийни номера, и версията на фърмуера е по-стара от 1.50, моля свържете се със Sony за актуализация.

  • 6600006 ~ 6605109
  • 5500001 ~ 5504254
  • 5504255 ~ 5513637

  Image

  КАК ДА ПРОВЕРИТЕ ВЕРСИЯТА НА ФЪРМУЕРА:

  Натиснете и задръжте бутони "TONE MODE" [Режим на тона] и "MUSIC" [Музика] на предния панел. Докато натискате бутоните, включете устройството с бутон "ON/STANDBY" [Вкл./Готовност] на самото устройство (не на дистанционното управление).

  Версията на фърмуера ще се изведе на дисплея, както е показано по-долу. Ако номера на версията е по-ранен от 1.50, вашият аудио/видео приемник трябва да се актуализира.

  Ако серийният номер на вашия аудио/видео приемник не е в рамките на горепосочените номера, или ако има фърмуер с версия 1.50 и по-нова, той няма нужда от актуализация.

  След актуализацията аудио/видео приемникът ще се върне към фабрично зададените настройки.

  КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ:

  Ще бъде предоставена програмна актуализация за засегнатите модели в нашите сервизни центрове. Моля, свържете се със Sony за повече информация.

  Междувременно ви препоръчваме да деактивирате функцията "Control for HDMI" [Контрол за HDMI] на вашия STR-DG820 като следвате процедурата по-долу:

  Image

  1. Натиснете AMP MENU [Меню на усилвателя] и след това натиснете бутон MENU [Меню] на дистанционното управление на STR-DG820.
  2. Натиснете Image няколко пъти, за да изберете "HDMI".
  3. Натиснете Image или (стрелката надясно), за да влезете в менюто.
  4. Натиснете Image няколко пъти, за да изберете "CTRL:HDMI".
  5. Натиснете Image или (стрелката надясно), за да въведете параметъра.
  6. Натиснете Image няколко пъти, за да изберете "CTRL OFF" [Изкл. контрол].

  Контролът на HDMI функцията е деактивиран.

  Моля, свържете се със Sony за повече информация.