ID на член : 00161722 / Последна актуализация : 30/01/2018

Политика за поверителност за Приложение за преносим проектор Ultra Short Throw

  Политика за поверителност за Приложение за преносим проектор Ultra Short Throw

  Тази "Политика за поверителност" обяснява следните елементи:

  i. Начините, по които Sony Corporation ("Sony", "ние", "наш" или "нас") може да чете, събира, използва и/или съхранява информация за начина, по който Вие използвате "Приложение за преносим проектор Ultra Short Throw".

  ii. Начините, по които можете да се свържете с нас.

  Моля, прочетете настоящата "Политика за поверителност" и посочете дали приемате нейните условия, като изберете бутона и/или полето за отметка, отбелязващо Вашето съгласие или отказ. Настоящата "Политика за поверителност" допълва всяка друга политика за поверителност, която може да се отнася за Вашите отношения с всички партньори, филиали, продукти, софтуер или услуги на Sony.

  1. Относно Приложение за преносим проектор Ultra Short Throw

  Приложението за преносим проектор за изключително късо разстояние е приложение, което е необходимо, за да можете да използвате Вашия проектор за изключително късо разстояние.

  2.:Информация, която се събира, когато използвате Приложение за преносим проектор Ultra Short Throw ("Приложението")

  Информация, която се събира автоматично

  Sony може да получава дадена информация автоматично, когато използвате Приложението:

  § Информация за устройството, която е регистрирана от потребител в Приложението
  (например ИД на устройството, наименование на модела, име на производителя)

  § Информация за приложението (например ИД или версия на приложението)

  § Информация за начина, по който използвате Приложението

  Горепосочената информация, която се събира автоматично, ще бъде прехвърляна с уникален номер, присвоен на устройствата, на които е инсталирано приложението, който ни дава възможност да различим данните, получени от това устройство, от тези, получени от други устройства.

  Горепосочената информация, която се събира автоматично, се използва единствено за статистически цели. Sony няма да Ви изпраща никакви непоискани маркетингови съобщения.

  Ако желаете да прекратите автоматичното събиране на данни, трябва да спрете да използвате или да деинсталирате Приложението.

  3. По какви други начини Sony използва Вашата информация?

  За разработване на нови продукти и услуги

  Sony може да събира и/или анализира информацията, посочена в Раздел 2, за подобряване на своите продукти и услуги и за разработване на нови такива.

  С цел предпазване на Sony и нейните потребители

  Sony може да събира и/или анализира информацията, посочена в Раздел 2, с цел да разкрие потенциални заплахи за сигурността и да предпази Sony, нейните потребители и партньори.

  4. Кой друг има достъп до Вашата информация?

  Ние не споделяме Вашата информация с никого.

  5. Запазване на данните, управление на Вашата информация

  Ние запазваме информацията, посочена в Раздел 2, докато използвате приложенията, както и шест месеца след това. Ако желаете да изтрием предоставените от потребителя данни, които сте ни предоставили чрез приложенията, се свържете с нас на на местното представителство на Sony: http://www.sony-europe.com и ние ще реагираме в разумен срок и по разумен начин. Имайте предвид, че е възможно някои или всички предоставени от потребителя данни да са необходими, за да работи приложението нормално, а ние да сме задължени по закон да запазим някои данни.

  6. Международно прехвърляне на Вашата информация

  Приложенията се предлагат на потребители по целия свят. Вашата информация ще бъде обработена, съхранена и прехвърлена за целите, посочени в Раздели 2 и 3 в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) и/или държавата, в която пребивавате, включително и по-специално в Япония. Вашата информация ще бъде обработвана от персонал, работещ извън ЕИП и/или държавата, в която пребивавате, който работи за нас или за някой от нашите доставчици на услуги, и може да бъде разгледана от този персонал в тези държави. Възможно е законодателството за защита на данните и поверителност в тези държави да не осигурява същата защита като това в ЕИП и/или държавата, в която пребивавате, и да имате по-малко законови права по отношение на Вашата информация.

  7. Сигурност

  Sony предприема разумни мерки за сигурност, за да предпази Вашата информация от загуба, неправомерно използване или промяна. Въпреки че се стараем да защитим Вашата информация, ние не можем да гарантираме сигурността на данните, които са ни прехвърлени чрез приложението или които съхраняваме на нашите системи или на системите на нашите външни изпълнители.

  8. Нашата политика по отношение на децата

  Sony е ангажирана да спазва всички приложими закони и наредби, свързани със събирането, съхранението и използването на лични данни на деца. Ако сте родител или попечител на дете и се тревожите, че то може да ни е предоставило лични данни без Вашето съгласие, следва да се свържете с нас, както е посочено по-долу.

  9. Права за поверителност

  В някои държави, включително държавите в ЕИП, Вие имате определени права по отношение на Вашите лични данни, които Sony съхранява. Те могат да включват правото да поискате копие от Вашите лични данни, които съхраняваме, като можете да изискате ние да поправим, изменим, изтрием или блокираме тези лични данни. Ако желаете да упражните което и да е от тези права, моля, свържете се с нас на местното представителство на Sony: http://www.sony-europe.com

  10. Промени

  Sony може да актуализира настоящата "Политика за поверителност" периодично и на всякакво основание.
  Sony ще Ви уведоми за промени в "Политиката за поверителност" чрез приложението.
  Ако желаете да прочетете "Политиката за поверителност" по което и да е време, моля, щракнете върху следната връзка: Privacy policy

  11. Информация за връзка

  Ако имате въпроси или опасения, свързани с настоящата "Политика за поверителност", или ако желаете да упражните свое законово право по отношение на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на местното представителство на Sony: http://www.sony-europe.com

  Последна актуализация 09.09.2016 г.