ID на член : 00195546 / Последна актуализация : 08/02/2018Печат

Новини за VAIO – уязвимост на безжична LAN мрежа (Wi-Fi) WPA2 на Sony VAIO

  8 февруари 2018 г.
  Sony Corporation

   

  Множество уязвимости са открити в защитения Wi-Fi достъп 2 (СЕРТИФИКАТ: Бележка за уязвимост). WPA 2 е комуникационен стандарт за безжична LAN мрежа (Wi-Fi). Измежду другите ефекти тези уязвимости може да позволят на хакери да се насочат към криптирана информация, предавана през Wi-Fi мрежи.

  Подканваме клиентите да предприемат следните мерки на противодействие, за да избегнат ефекта на тази уязвимост на техните компютри на Sony VAIO.

  Искрено се извиняваме за причиненото неудобство от този проблем и Ви благодарим за Вашето разбиране и сътрудничество.


   

  Засегнати модели

  Всички модели на Sony VAIO, оборудвани с безжична LAN мрежа, съвместима с комуникационния стандарт WPA 2.

   

  Решение на проблема

  Чрез актуализирането на операционната система на Windows (*) с актуализация на Windows можете да избегнете ефекта на тази уязвимост, докато операционната система работи.

  Моля, приложете едно от следните решения на проблема, когато операционната система не работи.

  1. Дезактивирайте функцията за събуждане на Wi-Fi.
  2. Дезактивирайте режима на заспиване.
  3. Не използвайте безжична LAN мрежа (Wi-Fi). Използвайте кабелна LAN връзка.

  Актуализация на Windows (*): Не се поддържа за Windows Vista и по-ранни версии. За подробности, моля, направете справка с известието относно прекъсването на поддръжката на Windows Vista™.

   

  Как да дезактивирате събуждането на Wi-fi

  1. Отидете в Control Panel (Контролен панел)

  2. Изберете Network and Internet (Мрежа и интернет)

  3. Отидете в Network and Sharing Center (Мрежа и център за споделяне)

  4. Изберете Change adapter settings (Промяна на настройките на адаптера) (лява колона)

  5. Щракнете с десен бутон върху Wireless network connection (Връзка към безжична мрежа) и изберете properties (свойства)

  6. Изберете Configuration (Конфигурация) (бутон)

  7. Отидете в раздела Power supply management (Управление на електрозахранване)


   Обяснителни екрани на Vaio

  8. Когато опцията [Allow this device to wake the computer
   ] (Разрешаване на това устройство да събуди компютъра) е сива, функцията за събуждане на Wi-Fi е дезактивирана и решението на проблема е приложено.


   Изображение

  9. Ако тази опция е отметната, тогава дезактивирайте функцията за събуждане на Wi-Fi, като премахнете отметката.

   Изображение