ID на член : 00261698 / Последна актуализация : 08/03/2022Печат

Държави, в които Android TV на Sony поддържа устройства с Amazon Alexa

  ВАЖНО: Тази статия се отнася само за конкретни продукти и/или операционни системи. Моля, вижте раздела "Приложими продукти и категории" на тази статия.

  В следните държави се поддържа гласово управление за Android TV, като използвате устройство с Amazon Alexa (към 15 април 2021 г.):

  • Обединеното кралство
  • Германия
  • Австрия
  • Ирландия
  • Франция (налично при Android™ 8.0 или по-нова версия)
  • Испания (налично при Android™ 8.0 или по-нова версия)
  • Италия (налично при Android™ 8.0 или по-нова версия)

  ЗАБЕЛЕЖКА: За държави, които не са изброени по-горе, гласовото управление за телевизора все още не се поддържа дори ако устройствата с Amazon Alexa са налични за закупуване в тази държава.


  * Android TV е търговска марка на Google LLC.
  ** Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали.