ID на член : 00198096 / Последна актуализация : 27/06/2019Печат

Съобщение, свързано с грешка на YouTube

  Вашият телевизор от Sony или Blu-ray плейър може да изведат съобщение за грешка на екрана при гледане на YouTube, излъчване на живо чрез антена/кабел/сателит или чрез свързани през HDMI устройства. Освен това Вашето приложение YouTube може да не пусне или мрежовата връзка не може да се установи.

  Тези грешки не са разрешени; въпреки това, ако все още Ви се появяват тези грешки, ние Ви препоръчваме да следвате стъпките по-долу.

  За всички телевизори на Sony Bravia и интелигентни Blu-ray плейъри

  Моля, рестартирайте приложението YouTube.

  Докато се намирате на зареждащия екран на YouTube:

  1. Натиснете бутона HOME на дистанционното за изход към началния екран
  2. Отворете YouTube отново

   


  Вашият телевизор от Sony или Blu-ray плейър може да изведат съобщение за грешка на екрана при гледане на YouTube, излъчване на живо чрез антена/кабел/сателит или чрез свързани през HDMI устройства. Освен това Вашето приложение YouTube може да не пусне или мрежовата връзка не може да се установи.

  Тези грешки не са разрешени; въпреки това, ако все още Ви се появяват тези грешки, ние Ви препоръчваме да следвате стъпките по-долу.

  Как да разрешите тази грешка? 

  Собственик съм на 

   

  Sony Android TV

  За да разрешите този проблем, моля, изчистете данните и кеша на приложението от приложението YouTube:

  1. Изберете [HOME] (НАЧАЛО) > [Settings] (Настройки) > [Apps] (Приложения)

  2. Изберете [YouTube]

  3. Изберете [Clear data] (Изчистване на данни) > [OK]


  Youtube: Android 400 issue

   

  Smart TV от Sony без Android

  За да разрешите този проблем, извършете следните стъпки.

  • Инициализирайте настройките на браузъра и изтрийте всички бисквитки: 
   (Приложимо за W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB, W6xxB и W750C Series)
  1. Пуснете браузъра от менюто [App] (Приложение)

  2. Изберете [Options] (Опции)

  3. Изберете [Browser Settings] (Настройки на браузъра)

  4. Изберете [Delete all Cookies] (Изтриване на всички бисквитки)

   

  YouTube: non-Android 2

   

   

  • Инициализирайте специфичната информация за телевизора:
   (Приложимо за WD75, WD6, WE75, WE6, XE70, WF6 Series)
  1. Изберете [HOME] (НАЧАЛО) > [Settings] (Настройки)
    
  2. Изберете [Customer Support] (Поддръжка на клиенти)
    
  3. Изберете [Initialize Personal Information] (Инициализиране на специфична информация)
    
  4. Изберете [OK]

   

  Youtube: non-android initialise personal information

  Sony Smart Blu-ray плейър 

  Ако имате проблеми с пускането на YouTube в плейъра си, моля, прочетете това решение. (Английски)