ID на член : 00197989 / Последна актуализация : 12/04/2018

Известие за сигурност за LLS-201 Personal Content Station

Приложими продукти и категории на този член

Уважаеми клиенти,

LLS-201 Personal Content Station, пусната през април 2013 г., използва Wi-Fi Protected Access II (WPA2) като стандарт за шифроване за безжичната мрежа.
Въз основа на скорошни доклади от бранша, беше установено, че тази технология има следните уязвимости. (База данни на CERT с бележки относно уязвимостите)

За да обезпечите сигурността и да защитите Вашите устройства от злонамерени атакуващи, използващи тези уязвимости, моля, следвайте инструкциите, както е описано по-долу:

 1. Използвайте директна връзка с Вашите устройства

  Когато свързвате LLS-201 с Вашия смартфон или таблет, използвайте директна безжична връзка (режим Wi-Fi Direct), без да използвате безжична LAN точка на достъп.

  Помощно ръководство: установяване на безжична LAN мрежова връзка между компютри и смартфон/таблет с помощта на Wi-Fi Direct
   

 2. Задайте парола

  Задайте парола за Вашия LLS-201 в съответствие с информацията в Помощното ръководство (моля, вижте връзките по-долу).
  Ако предоставяте Вашата парола на други с цел споделяне на файлове, силно Ви препоръчваме да променяте паролата си незабавно след това.

  Помощно ръководство: настройки за паролата

   
 3. Изберете сигурно място за безжичната LAN връзка

  Ако свързвате LLS-201 с Вашия смартфон или таблет чрез безжична LAN точка на достъп, изберете сигурно място (като в рамките на Вашия дом), където е трудно други хора да получат достъп до Вашата мрежова връзка.

   
 4. Избягвайте да използвате публични безжични LAN мрежови услуги
  Някои публични LAN мрежови услуги не са достатъчно сигурни и позволят на неопределен брой потребители да се свързват. В името на сигурността Ви препоръчваме силно да избягвате връзки от Вашия LLS-201 към публични безжични LAN мрежови услуги.