ID на член : 00201017 / Последна актуализация : 19/07/2022Печат

Внимавайте за подправени комплекти акумулаторни батерии NP-FZ100 на Sony

  Q1: Какво представлява подправен комплект акумулаторни батерии NP-FZ100 на Sony?

  A1: Комплект батерии, който много прилича на комплекта акумулаторни батерии NP-FZ100 на Sony, но използва логото на Sony без разрешение.

  Q2: Какви са разликите между подправените и оригиналните продукти? Защо разликите не са обявени?

  A2: Съществуват много различни подправени продукти, чиито функции непрекъснато се променят. Това е причината да не обявим разликите. Понастоящем можем да потвърдим за случай на подправен продукт, при който формата на терминала за връзка с фотоапарата е неправилна (батерията не се прикрепя към фотоапарата и т.н.).

  Q3: Какво трябва да направя, ако комплектът ми батерии е подправен?

  A3: Sony не предлага замяна с оригинални продукти или поддръжка при каквито и да е проблеми. Моля, обърнете се към магазина, от който сте закупили артикула.

  Q4: Как могат потребителите да различат оригинални от подправени продукти в магазините? Какво трябва да направят, ако не могат да открият разликата?

  A4: Повечето подправени продукти имат изключително сходни опаковки и външен вид с нашите продукти, така че е трудно да направите разликата единствено съдейки по външния вид. Моля, обърнете се към магазина, от който сте закупили артикула.

  Q5: Разпространяват ли се подправените продукти само в тази област?

  A5: Подправените продукти се разпространяват и в други области.

  Q6: Какви са симптомите на примерите за неизползваеми продукти, споделени в интернет?

  A6: Не можем да дадем окончателен отговор относно какви точно са симптомите, но следните изброени са сред примерите:

    • Не се включва.

    • Изключва се без предупреждение по време на употреба и данните не се записват правилно.

  • Капацитетът на батерията е по-малък в сравнение с този на оригинална батерия.

  Q7: Подправените артикули причинявали ли са инциденти?

  A7: Не можем да предоставим отговори относно отделни случаи.

  Sony потвърди, че се продават подправени комплекти акумулаторни батерии NP-FZ100, които са с логото на Sony и приличат много на оригиналния комплект батерии на Sony.

  Потвърдено е, че при прикрепяне и употреба с фотоапарата подправените батерии могат да причинят проблеми, като:

  • неуспешно включване на фотоапарата
  • неочаквано изключване на фотоапарата, което води до неправилно записване на данните.

  Също така е потвърдено, че подправени продукти с по-малък капацитет на батериите в сравнение с оригиналните батерии се разпространяват на пазара. Употребата на подправени батерии предполага опасност от пожар или взрив.

  Поради това Ви молим настойчиво да бъдете внимателни, когато закупувате комплект акумулаторни батерии на Sony, включително NP-FZ100, и да се уверите, че не закупувате подправена батерия.

  Sony не носи отговорност за продуктови дефекти, които може да настъпят поради употребата на подправени комплекти акумулаторни батерии. В допълнение Ви молим да имате предвид, че Sony няма да замени каквито и да е подправени продукти с оригинални или да поправи подправени продукти.

  Sony винаги е настоявала за предпазливост относно подправените комплекти акумулаторни батерии и силно Ви препоръчваме да закупувате и използвате само оригинални комплекти акумулаторни батерии на Sony.