ID на член : 00252281 / Последна актуализация : 02/10/2020Печат

Как трябва да изглежда снимката на серийния ми номер?

  1. Как трябва да изглежда снимката на серийния ми номер?

  Моля отрежете от кутията на обектива стикера със серийния номер, които също съдържа баркода, и го заснемете поставен върху едноцветен фон, като маса. След това го прикачете.

  Налага се серийният номер да бъде изрязан от кутията като доказателство, че продуктът е закупен, а не просто заснет в магазин или върнат след регистрация.

  Имайте предвид. че правото Ви на гаранция не се влияе от нарушаването целостта на опаковката на продукта.

  Подобна снимка може да бъде приета:

  Подобна снимка може да бъде отхвърлена:

  2. Какъв формат трябва да бъде ползван при прикачване?

  Моля ползвайте само файлове в следните формати: PDF, PNG, JPEG или JPG. Използвайте име на файла, което не съдържа специални символи с изключение на точката преди разширението.

  3. Има ли ограничения в размера на файла?

  Файлът може да бъде с максимален размер от 5MB на файл. Могат да бъдат прикачени до 10 MB.