ID на член : 00223450 / Последна актуализация : 23/01/2020

[Разрешено] Проблеми със звука при функцията за възвратен звуков канал (Audio Return Channel, ARC) на система за домашно кино на Android TV на Sony (модели от 2016 – 2018 г.) след актуализацията на Android™ 8.0 Oreo™

  Радваме се да съобщим, че този проблем вече е разрешен. Ако разполагате с инсталиран фърмуер v6.5830 (Android 8.0 Oreo), моля изтеглете най-новия фърмуер за Вашия телевизор:

  Ако надстройвате до Oreo за първи път, най-новият фърмуер ще предостави много предимства. За пълния списък с функции и предимства или за изтегляне на този фърмуер, моля, отидете на специфичната за Вашия телевизор продуктова страница.

  Благодарим Ви за търпението и се извиняваме за каквото и да било причинено неудобство.
   

   


  Възвратен звуков канал (Audio Return Channel, ARC) Проблеми със звука на система за домашно кино на Android TV на Sony (модели от 2016 – 2018 г.) след актуализацията на Android™ 8.0 Oreo™

  Наясно сме, че може би изпитвате проблеми със звука през ARC порта, свързан с Вашата компактна тонколона, A/V приемник или система за домашно кино, когато включвате Вашия телевизор от режим на готовност.

  В момента нашите инженери проучват основната причина за проблема. За да останете информирани, моля, посещавайте тази страница редовно или я добавете към списъка с отметки.

  Междувременно, моля, опитайте следните заобиколни решения в цифрова последователност. Ако симптомът(ите) продължи(ат), препоръчваме използването на следващото заобиколно решение от списъка.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, задайте Audio system prioritisation (Приоритизиране на аудио система) на on (вкл.), преди да следвате заобиколните решения по-долу. 
  [HOME] > [Settings] (Настройки) > [Sound] (Звук) > [Audio system prioritisation] (Приоритизиране на аудио система) 

  Заобиколно решение 1: 

  • Изключете Вашето аудио устройство, като използвате дистанционното управление на аудио 
  • Изключете Вашия телевизор, като използвате дистанционното управление на телевизора
  • Включете Вашия телевизор, като използвате дистанционното на телевизора

  ЗАБЕЛЕЖКА: Аудио устройството ще се включи автоматично чрез функцията BRAVIA Sync (HDMI CEC)

  Заобиколно решение 2:

  • Променете настройките на високоговорителите, като отидете на [HOME] > [Settings] (Настройки) > [Sound] (Звук)> [Speakers] (Високоговорители) > [TV speakers] (Високоговорители на телевизора)
  • Изключете телевизора с дистанционното управление на телевизора
  • Включете телевизора с дистанционното управление на телевизора

  ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на високоговорителите ще се превключат на [Audio system] (Аудио система) автоматично чрез функцията BRAVIA Sync (HDMI CEC).

  Заобиколно решение 3:

  • Задайте опцията за управление на BRAVIA Sync на on (вкл.), като отидете на [HOME] > [Settings] (Настройки) > [External inputs] (Външни входове) > [BRAVIA Sync settings] (Настройки на BRAVIA Sync) > [BRAVIA Sync control] (Управление на BRAVIA Sync) 
  • Изберете [Yes] (Да), когато се покаже [Remove recognized devices from the list] (Премахване на разпознати устройства от списъка)
   ЗАБЕЛЕЖКА: Управлението на BRAVIA Sync ще бъде изключено.
  • Изберете управление на BRAVIA Sync отново, за да го включите
   ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките на високоговорителите ще се превключат на [Audio system] (Аудио система) автоматично.

  Заобиколно решение 4:

  • Моля, нулирайте Вашия TV
   1. Изключете телевизора.
   2. Извадете кабела за електрозахранване на телевизора (проводник към електрическата мрежа) от електрическия контакт.
   3. Оставете телевизора без захранване в продължение на 2 минути.
   4. Включете кабела за електрозахранване (проводник към електрическата мрежа) обратно в електрическия контакт.

  Благодарим Ви за търпението и се извиняваме за каквото и да било причинено неудобство.