ID на член : 00227020 / Последна актуализация : 15/05/2019Печат

За клиенти, които актуализират ILCE-9 от фърмуер Ver. 4.10 или по-стара

  Този голяма актуализация на софтуера разширява вече признатите работни показатели на AF на модела и добавя набор от нови функции, които подпомагат поддръжката за снимане, преглеждане и персонализиране на фотоапарата.

  ВАЖНО: Моля, прегледайте следните предимства и промени, преди да извършите актуализацията.


   Основни бележки

  ВАЖНО: Имайте предвид, че след като актуализацията е инсталирана, не можете да се върнете към предишната версия.

  • Инициализиране на настройките на камерата

   Всички стойности за настройка на камерата се инициализират поради актуализация, която добавя функции и прави значителни промени в спецификациите. Дори ако настройките на фотоапарата за системния софтуер (фърмуер) Ver. 4.10 или по-стара са регистрирани в картата с памет, като използвате Memory (Camera Settings1 / Camera Settings2) (Памет (Настройки на фотоапарата1/Настройки на фотоапарата2), тези настройки не могат да бъдат възстановени на фотоапарат със системен софтуер (фърмуер) Ver. 5.00 или по-нова. Препоръчваме Ви да запишете често използваните настройки на фотоапарата и друга важна информация, преди да изпълните актуализацията.
  • Промени в конфигурацията на MENU (МЕНЮ)

   Функциите на фотоапарата са добавени и изтрити, така че конфигурацията на елементите за настройка, показани при натискане на бутона MENU (МЕНЮ), е съответно променена. Препоръчваме Ви да проверите конфигурацията на MENU (МЕНЮ), преди да снимате.
   За подробности за елемента за настройка щракнете тук.
  • Добавени функции и промени в спецификациите

   Добавени са функции, оптимизирани за условията на снимане. Съответно, имената на функциите и методите на работа са променени. Освен това някои функции са изтрити. Не забравяйте да проверите данните за съдържанието на промяната, преди да инсталирате актуализацията.
   За промените на функциите, направени от тази актуализация, щракнете тук.