ID на член : 00228998 / Последна актуализация : 27/06/2019Печат

Програма за актуализация на сигурността за актуализация на VAIO – 20 юни 2019 г.

  Уважаеми клиенти на Sony,

  Sony наскоро идентифицира потенциална уязвимост в програмата "Sony VAIO Update" (Актуализация на Sony VAIO) на персонални компютри Sony® VAIO®. 
  Актуализацията на сигурността за този проблем е пусната и препоръчваме на всички клиенти незабавно да приложат тази актуализация.
   

  Засегнати компютри

  Компютри Sony VAIO с версия на инсталирана актуализация на VAIO 7.3.0.03150 или по-стара.
  Забележка: Потенциалната уязвимост съществува, независимо дали актуализацията на VAIO е предварително инсталирана, или инсталирана чрез по-късна актуализация.
   

  Потенциална уязвимост

  Уязвимостта може потенциално да позволи на трета страна да изпълни произволен код на засегнат компютър.


  Решение

  Моля, незабавно използвайте актуализацията на VAIO, за да инсталирате "VAIO Update 7.4.0.15200 or later" (Актуализация на VAIO 7.4.0.15200 или по-нова). 
  Забележка: Ако компютърът Ви използва настройките по подразбиране за актуализация на VAIO, актуализацията "VAIO Update 7.4.0.15200 or later" (Актуализация на VAIO 7.4.0.15200 или по-нова) ще бъде автоматично инсталирана. 


  Как да проверите версията на актуализацията на VAIO.

  1. Отворете Windows Explorer.
  2. Отидете на директорията Local Disk (C:)\Program Files\Sony\VAIO Update.
   или
   Отидете на директорията Local Disk (C:)\Program Files\Sony\VAIO Update 5.
  3. Щракнете двукратно върху файла "Version.txt".