ID на член : 00234497 / Последна актуализация : 24/07/2023Печат

[360] Анализиране на формата на ушите Ви (360 Reality Audio)

  Анализирайки формата на ухото си в приложението Headphones Connect, можете да се насладите на по-реалистичен и завладяващ звук. 
  Можете да направите това при настройка на 360 Reality Audio Setup. 

  Внимание: Можете да анализирате ушите си само когато използвате съвместими продукти на Sony.

  Как да анализирате формата на ушите си

  1. Стартирайте приложението Headphones Connect и свържете Bluetooth слушалки.
  2. Изберете 360 Reality Audio Setup  Analyse ear shape (Анализиране на формата на ухото) - ANALYSE.

    
  3. Когато се появи съобщението [Analyse your ear shape], изберете NEXT.


    
  4. Прочетете показаното съобщение и изберете OK.
    
  5. Когато се появи съобщението [Take a photo of your left ear], изберете TAKE A PHOTO (Направи снимка).


   Внимание: Когато се появи екранът за потвърждение за достъп до приложението, изберете [ALLOW].
  6. Когато се появи съобщението [On the next screen, voice guidance will be provided] (На следващия екран ще се покаже гласово упътване), изберете [OK].
  7. Не забравяйте да направите снимка на лицето си отпред, поставено вътре в рамката на приложението
  8. Завъртете врата си надясно и направете снимка, така че лявата страна на лицето Ви да се побира в рамката на приложението.
  9. Когато се появи съобщението [Your left ear has been successfully captured] (Лявото Ви ухо е заснето успешно), изберете [NEXT] (Напред).
  10. Не забравяйте да направите снимка на лицето си отпред, поставено вътре в рамката на приложението.
  11. Завъртете врата си наляво и направете снимка, така че дясната страна на лицето Ви да се побира в рамката на приложението. 
  12. Когато се появи съобщението [Your right ear has been successfully captured] (Дясното Ви ухо бе заснето успешно), изберете [START].

  Когато се появи съобщението [completed] (завършено), анализът е завършен.
  След като приключите с анализирането на ушите си, извършете[Optimise apps] (Оптимизиране на приложения) в следващата стъпка. 
  За повече подробности направете справка в Как да оптимизирате приложения (360 Reality Audio)