ID на член : 00237600 / Последна актуализация : 16/01/2023Печат

Xperia Companion

  Актуализиране и поправка на софтуер

  Xperia Companion предлага лесен начин за инсталиране на нови актуализации на софтуер, но също и за извършване на поправка на софтуер – бърз и лесен начин за разрешаване на всички проблеми с производителността.

  Забележка
  • Функцията за актуализиране на софтуера на Xperia Companion не може да се използва със смартфони Xperia, пуснати през май 2022 г. и нататък.
  • За смартфони Xperia, пуснати през май 2022 г. и нататък, ще трябва да конфигурирате настройката за пренос на данни във Вашия смартфон Xperia, когато го свържете към компютъра. След като го свържете към компютъра си с USB кабел, намерете и докоснете [Settings] (Настройки) > [Device connection] (Свързване на устройство) > [USB] и след това изберете [File Transfer] (Прехвърляне на файлове) за [Use USB for] (Използване на USB за).
  • От юни 2020 г. ще прекратим поддръжката за функцията "iCloud backup" (Архивиране в iCloud), която се използва за прехвърляне на данни от iOS телефони към смартфони Xperia, произведени преди 2018 г. Все още може да използвате функцията "iTunes backup" (Архивиране в iCloud), за да прехвърляте данни от iOS телефони към смартфони Xperia, произведени преди 2018 г.
  • На всички смартфони Xperia, издадени от 2019 нататък, не можете да използвате Xperia Companion за възстановяване на Вашето съдържание. Моля, използвайте Google Диск, за да създадете резервно копие и да възстановите Вашето съдържание.

  Xperia Companion е наличен за Windows и Mac OS. Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите приложими инструкции за инсталиране и изисквания за системата.

  Xperia Companion за Windows

  Xperia Companion за Mac OS