ID на член : 00249111 / Последна актуализация : 06/08/2020

Как да се разреши проблемът със съобщението за грешка [Network not connected] (Мрежата не е свързана)

  Показва се съобщение за грешка в мрежата или грешен час

  Виждате ли да се показва съобщение [network not connected] (мрежата не е свързана) след скорошна актуализация на Вашия телевизор и ставате ли свидетел на един от следните признаци:

  • Забелязвате, че часът, показан на екрана HOME (Начало) е неправилен.
  • Някои приложения може да не работят, докато други функционират нормално.
  • Състоянието на мрежата е "Connected, No Internet" (Свързана, няма интернет). 

  Ако е така, вътрешният часовник на Вашия телевизор може да не съвпада с часовника от интернет след актуализацията на софтуера, което е причината за тази грешка на мрежата.
  Можете да разрешите този проблем, като промените настройката на часовника на "Network Time" (Мрежово време). 
   

  Как да зададете часовника на Network Time (Мрежово време)

  Отидете в [Settings] (Настройки) зъбно колело за настройки → превъртете надолу до [System Preferences] (Системни предпочитания) → изберете [Date & time] (Дата и час) → изберете [Use Network Time] (Използване на мрежово време) 

  Като алтернатива, ако имате инсталирани канали за излъчване, гледайте някой телевизионен канал за поне 30 секунди и се върнете на екрана HOME (Начало), за да проверите дали показният час е правилен.

   

  Ако ситуацията не се подобри, след като пробвате това решение, моля, свържете се с нас.