ID на член : 00252504 / Последна актуализация : 23/12/2021Печат

Sound Organizer Ver.1.6.03

  Проверете основните промени, посочени по-долу, преди да изпълните актуализацията.


  Основни бележки

  ВАЖНО: Имайте предвид, че след като актуализацията е инсталирана, не можете да се върнете към предишната версия.

  • Интернет връзка и IP адрес

   Потребителски данни, като например IP адрес или данни за устройството, се използват, когато продуктът е свързан с интернет за актуализация на софтуера или за получаване на услуги от трета страна.
   За актуализации на софтуера е възможно тези данни да бъдат изпратени до сървъра за актуализация за предоставяне на правилната актуализация на софтуера за Вашето устройство.
   Ако не желаете да предоставяте подобни потребителски данни, не включвайте функцията за безжичен интернет и не поставяйте кабел за връзка с интернет.

  Можете да изтеглите системния софтуер (фърмуер) за Sound Organizer версия 1.6.03, след като се съгласите с бележките по-горе.