Информация за обновяване на софтуера на Android TV™ – есен 2020 г.

  На есен през 2020 г. е планирано да започне основно обновяване на софтуера за Вашия модел Android TV. Тази статия обяснява нови и подобрени функции и други промени, предоставени с тази актуализация. Моля, обърнете внимание, че някои функции може вече да са включени в определени модели телевизори от 2020 г.

  Когато сте готови да актуализирате софтуера на телевизора, натиснете бутона HELP на дистанционното управление и след това изберете Обновяване на системния софтуер.
  Не забравяйте, че обновяването на софтуера се пуска поетапно и все още може да не е налично за Вашия телевизор.

  Ако сте включили Автоматична проверка за актуализация, автоматично ще получите известие за актуализиране на телевизора, когато обновяването на софтуера е налично.

  Функции и промени

  Нови функции
  Подобрени функции
  Други промени

  Приложими продукти

  Списък с целеви модели

  Нови функции

  • Показване на съвети за гласови команди

  Съвети за гласови команди ще се покажат на телевизионния екран, като кажете “Ok Google, Voice hints” (Ok Google, Гласови съвети) на телевизора (само за модели с вграден микрофон) или като кажете “Voice hints” (Гласови съвети) на микрофона на дистанционното управление.
  Чрез тези съвети по-лесно ще разберете коя гласова команда трябва да се използва за извършване на определено действие на Вашия телевизор.

  *Налични езици (към 1 ноември 2020 г.)

  • Гласови команди, поддържани във Входно меню/Бързи настройки/ТВ меню

  Вече можете да управлявате тези менюта с гласа си, като кажете:

  • Ok Google, Input menu” (Ok Google, Входно меню),
  • Ok Google, Quick Settings” (Ok Google, Бързи настройки) и
  • "Ok Google, TV menu" (Ok Google, ТВ меню)

  на телевизора с вграден микрофон или като кажете.
  Менютата, които могат да се управляват с глас, са обозначени с гласова икона, както е показано по-долу.

  Гласови икони на екрана "Бързи настройки"

  *Налични езици (към 1 ноември 2020 г.)

  • Включено гласово търсене за записано съдържание

  Можете да потърсите съдържанието, което искате да гледате, от Списъка със записани заглавия с гласа си, като кажете “Ok Google, Recorded Title list” (Ok Google, Списък със записани заглавия) на телевизор с вграден микрофон.
  Например, след като извикате списъка със записани заглавия чрез гласова команда, кажете “Entertainment” (Развлекателни програми) и после “3rd” (3-ти) за възпроизвеждане на третата програма в жанра Развлекателни програми.
  Менютата, които могат да се управляват с глас, са обозначени с гласова икона, както е показано по-долу.

  Гласови икони на екрана "Списък със записани заглавия"

  *Налични езици (към 1 ноември 2020 г.)

  • Поддръжка на приложението Apple TV

  Приложението Apple TV на Вашия телевизор Ви позволява да получите достъп до Apple TV+ и премиум канали на Apple TV и възможността да закупите или вземете под наем над 100 000 филма и ТВ програми. Можете да се абонирате за Apple TV+ в приложението Apple TV на Вашия телевизор, iPhone, iPad, iPod touch и Mac или на tv.apple.com.
  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch и Mac са търговски марки на Apple Inc.

  Обратно нагоре

  Подобрени функции

  • Лесни настройки за свързани устройства

  Ако свържете устройство към телевизора, докато телевизорът е включен, свързаното устройство ще бъде открито и на телевизионния екран ще се покаже известие. Оттам следвайте съветника за настройка, за да конфигурирате лесно необходимите настройки. Специално за PlayStation®4 настройките за Формат на HDMI сигнала и Режим на картината ще бъдат завършени автоматично.

  • Подобрено показване на HDMI устройства във "Входно меню"

  След обновяването ще се покажат HDMI входовете на свързаните устройства. (С изключение на аудио системи)
  Екран "Входно меню"

  1. Преди актуализиране
  2. След актуализиране
  • Подобрено използване на HDMI свързани устройства

  Когато се свърже устройство с поддръжка за HDMI-CEC, може да се изведе меню за управление, като се натисне бутона DISPLAY*.
  Бутон (Информация)
  По този начин можете да персонализирате менюто, за да премахнете операции, които не се използват често.

  • Автоматично добавяне на елементи във "Входно меню/Бързи настройки"

  В зависимост от Вашето използване често използваните приложения са добавени автоматично към "Входно меню", а често използваните настройки са добавени автоматично към Бързи настройки.

  • Добавена е функция за бърза връзка за достъпност към "Бързи връзки"

  Добавени са бързи връзки за TalkBack, Увеличаване на текста и Екранен четец към Бързи настройки, което Ви позволява директно да включвате и изключвате тези настройки.

  • Потребителски интерфейс (UI) на настройка за обогатена картина с описание и графики

  Потребителският интерфейс в настройки "Картина" е променен, така че всеки елемент за настройка има визуално обяснение с налични опции.

  • Подобрен Родителски контрол

  Можете да ограничите използването на приложения и време на използване на телевизора. (Екранно време)
  Тъй като времевият диапазон и продължителността на ограниченото време могат да бъдат зададени от родителите, те могат сигурно да контролират времето за видео и играене на децата си.

  Как да използвате функцията за родителски контрол:

  Натиснете бутона HOME, след това изберете НастройкиПредпочитания за устройствотоРодителски контролКанали и външни входове, Приложения или Екранно време.

  • Подобрен UI за настройките на канали

  Потребителският интерфейс за настройка на каналите е променен, улеснявайки конфигурирането на необходими настройки, докато гледате екрана.

  • Подобрено ТВ меню/Guide

  Ако натиснете бутона TV на дистанционното управление, за да покажете списъка с излъчвани канали, подробна информация за текущата и следващата телевизионна програма може да се покаже чрез натискане на бутона (нагоре).
  Също така жанрове, като Развлекателни програми, са добавени в ТВ меню и Guide, чрез които можете по-бързо да откриете програмите, които искате да гледате.

  • Подобрен потребителски интерфейс на Списък със записани заглавия

  Списъкът със записани заглавия вече може да се използва по-лесно. Например можете да покажете еднакви телевизионни програми в една папка.

  • Подобрено меню за известия

  Когато нивото на батерията на дистанционното устройство се изтощи, ще бъдете уведомени в менюто за известия.(С изключение на AF9, ZF9)
  Ще бъдете уведомени също така, когато свободното място на USB HDD е малко.

  Обратно нагоре

  Други промени

  • Световна стандартизация на езикови настройки

  Езиковите настройки са стандартизирани както при смартфоните. Тъй като настройката на езика се прилага за езика за гласово търсене, както и за езика на потребителския интерфейс, показан на телевизионния екран, телевизорът може да се използва по-лесно от всички.

  • Променен екран "Помощ"

  Дизайнът на екрана Помощ, който се показва при натискане на бутона HELP на дистанционното управление, е променен.

  • Changed the setting name Cable/Satellite box setup to TV box setup

  Променено е на име на настройката, което се разбира по-лесно.

  • Включено използване на кабелния/сателитния декодер с приложеното дистанционно управление на телевизора (Германия, Нидерландия, Белгия, Русия)

  Опцията "Настройка на кабелния/сателитния декодер" е добавена в Гледане на телевизияВъншни входове в менюто Настройки.
  Завършването на операцията Настройка на кабелния/сателитния декодер ще Ви позволи да управлявате кабелния/сателитния декодер с приложеното дистанционно управление на телевизора.
  Освен това програмите на телевизионния тунер вече могат да се показват в "ТВ меню" и "Guide:.

  • YouView вече е приложение (Обединеното кралство)

  За да използвате приложението YouView, натиснете бутона TV на дистанционното управление на телевизора или изберете LIVE TV & CATCHUP на менюто "Home" (Начало) на телевизора.
  Ако сте влезли с Google акаунт, можете да се наслаждавате на най-новите функции на YouView.

  Обратно нагоре