ID на член : 00255749 / Последна актуализация : 01/06/2021Печат

Предпазни мерки, които предприемаме, заради коронавируса

    Поради епидемията от коронавирус (COVID-19) ние предприемаме превантивни мерки, за да гарантираме благосъстоянието на нашите служители в мрежите ни за поддръжка, обслужване и разпространение. Като резултат:

    • Понастоящем нашите представители от центъра за обаждания Ви помагат от домовете си. Може да Ви отнема повече време да се свържете, възможно е да чувате някакви случайни шумове на фона или качеството на разговорите да е намалено
    • Ако сте поискали или се нуждаете от ремонт на продукт, моля, имайте предвид, че работата на местните упълномощени сервизни центрове и свързаната с тях логистика също могат да бъдат засегнати

    Междувременно все още можете да се свържете с нас по имейл или да прегледате сайта за поддръжка относно решения за отстраняване на неизправности за Вашия продукт.

    Благодарим Ви за разбирането и Ви препоръчваме да се пазите по време на този бурен период.