ID на член : 00284948 / Последна актуализация : 15/11/2022Печат

Съобщение за прекратяване на поддръжка за продукти, които използват операционна система Windows 8.1

    Microsoft Corporation съобщи, че ще прекрати поддръжката на операционната система Windows 8.1 на 10 януари 2023 г., като от този момент актуализации за сигурност, корекции и техническа поддръжка вече няма да се предоставят от Microsoft.

    Съответно, Sony вече няма да може да помага при наличието на нови проблеми с нашите продукти, свързани с техническата част, качеството и сигурността, ако се отнасят до Windows 8,1 и няма да можем да предоставяме актуализации за сигурност или да прилагаме модификации и проверки на нашите продукти, които работят с Windows 8.1. Моля, имайте предвид, че тези продукти може да не работят правилно или безопасно, ако продължите да ги използвате с Windows 8.1.

    Някои продукти са съвместими с по-нови версии на операционната система Windows. Моля, проверете специфичните за вашия модел страници за поддръжка за информация относно съвместимост и актуализации на операционна система Windows.

    Забележка: Sony не може да предостави поддръжка за нови проблеми с нашите продукти, свързани с техническата част, качеството и сигурността, причинени от използването на по-стари версии операционна система на Windows, като Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и т.н., за които поддръжката от Microsoft вече е приключена.