ID на член : S700023082 / Последна актуализация : 30/10/2012Печат

Windows 8 - Как да се свържете към безжична точка за достъп

  Как да се свържете към безжична точка за достъп


  Бележка
  • Моля, уверете се, че безжичният превключвател е включен при модели, които имат бутон за безжичен хардуер.
   Вижте ръководството за потребителя, ако не сте сигурни дали вашият компютър VAIO има бутон за безжичен хардуер
  • Моля, уверете се, че опцията Wi-Fi е включена от Настройки на компютъра
  1. Стартирайте менюто Амулети, като поставите курсора в горния десен или долния десен ъгъл
  2. Изберете “Настройки”
  3. Изберете “Промяна на настройки на компютъра”
  4. Изберете категория “Безжични”
  5. Проверете дали “Wi-Fi” е включена


  От меню Амулети
  1. Стартирайте менюто Амулети, като поставите курсора в горния десен или долния десен ъгъл
  2. Изберете “Настройки”
  3. Изберете икона Безжични
  4. Проверете дали “режим Самолет” е изключен
   Ако в момента е включен, моля, изключете го
  5. Изберете предпочитаната безжична мрежа, към която да се свържете
  6. Поставете отметка на “Автоматично свързване”, ако предпочитате да се свързвате автоматично към тази точка за достъп
  7. Изберете “Свързване”
   Въведете парола, ако се изисква
  8. Изберете предпочитаните опции за споделяне:
   1. Не, не включвай споделяне или свързване към устройство (За мрежи на обществени места)
   2. Да, включи споделяне и свързване към устройства (За домашни или бизнес мрежи)

  От работния плот
  1. Изберете иконата Безжични, разположена отдясно в лентата със задачи
  2. Проверете дали “режим Самолет” е изключен
   Ако в момента е включен, моля, изключете го
  3. Изберете предпочитаната безжична мрежа, към която да се свържете
  4. Поставете отметка на “Автоматично свързване”, ако предпочитате да се свързвате автоматично към тази точка за достъп
  5. Изберете “Свързване”
   Въведете парола, ако се изисква
  6. Изберете предпочитаните опции за споделяне:
   1. Не, не включвай споделяне или свързване към устройство (За мрежи на обществени места)
   2. Да, включи споделяне и свързване към устройства (За домашни или бизнес мрежи)