ID на член : S700023094 / Последна актуализация : 12/07/2018Печат

Задаване на нова BIOS парола при забравена парола.

  Тази статия ви дава възможност да
  • определите коя система за BIOS парола използва вашият VAIO и
  • как да го отключите.
  категория трудност Категория трудност:
  Лесно
  необходимо време Необходимо време:
  10-минутна операция

  За да предотвратите неразрешен достъп до вашия VAIO, можете да зададете BIOS парола.
  Ако BIOS паролата бъде въведена неправилно 3 пъти, достъпът до вашия VAIO се забранява и за да бъде деблокиран, е необходима помощ от Поддръжката на VAIO.

  ОПЦИЯ 1: вашият дисплей показва 16-цифрен заключващ код и иска Еднократна парола.

  Ако смятате, че това е станало поради печатна грешка и желаете да опитате отново, изключете VAIO като задържите натиснат бутона за включване/изключване за 5 секунди и заредете отново.

  В случай че не можете да получите BIOS паролата, моля изпълнете следните стъпки:

  1. Преди да можем да ви окажем съдействие, е необходимо да се уверите, че вашият VAIO е регистриран правилно.
  2. Ако това се случи извън работно време, ви препоръчваме просто да изключите VAIO до сутринта.
  3. Когато сте готови да потърсите поддръжката на VAIO във връзка с вашия проблем, заредете вашия VAIO и въведете погрешна парола няколко пъти, докато получите екрана, който иска Еднократна парола.
  4. Свържете се с поддръжката на VAIO по телефона
  5. Сътрудникът ще провери вашите данни за връзка. Може да е необходима проверка на идентичността. След това ще бъде генериран вътрешно Еднократен код за обходна парола.
  6. ВАЖНО: От този момент нататък оставете VAIO ВКЛЮЧЕН, докато не получите Еднократната парола.
  7. След кратък период ще ви се обади сътрудник и ще ви съобщи Еднократната парола, така че отново да можете да получите достъп до вашата система.

  ОПЦИЯ 2: на вашия дисплей е изписано, че VAIO е заключен, изписан е 4-цифрен код и искане за обходен код.

  Прилага се същата процедура като гореописаната. Кодът се състои само от 4 цифри и не се нарича Еднократна парола.


  ОПЦИЯ 3: на вашия дисплей е изписано, че VAIO е заключен, и че се иска обходен код.

  Прилага се същата процедура като гореописаната, но ви е необходим само серийният номер на вашия VAIO. Не е необходимо вашият VAIO да бъде включен по време на генерирането.


  ОПЦИЯ 4: някои от по-старите модели VAIO не могат да бъдат деблокирани по телефона.

  Такива модели трябва да бъдат деблокирани в някой от Оторизираните ремонтни центрове на VAIO. Моля, за повече подробности се свържете с поддръжката на VAIO.