ID на член : S700023097 / Последна актуализация : 20/05/2010Печат

Общ преглед на VAIO Update

  Общ преглед на VAIO Update

  Тази статия ви запознава с целта и функциите на VAIO Update.   За повече информация ви препоръчваме да прегледате интегрирания файл за помощ.

  ЗАБЕЛЕЖКА:  Ако желаете да ни дадете отзиви относно конкретни функции или проблеми, свързани с VAIO Update 5, моля използвайте полето за обратна връзка в ляво, като впишете серийния номер на вашия VAIO, който може да бъде намерен от
  Start (Старт) – All Programs (Всички програми) – VAIO Control Center (Контролен център VAIO) или
  Start (Старт) – Programs (Програми) – Sony Notebook Setup (Настройка на Sony Notebook).

  Какво представлява актуализацията VAIO Update?

  VAIO Update ви предоставя важна информация, свързана с продукта, и лесен достъп до актуализации за приложенията и драйверите на VAIO, които се препоръчват, за да запазите ефективната работа на вашя компютър VAIO.

  Тази програма предоставя актуализации само за пакетен хардуер и софтуер. За да актуализирате файлове от операционната система на Windows, моля използвайте Windows Update.
  VAIO Update е инсталиран на компютрите VAIO, предварително инсталиран при Windows XP, Vista или 7, и на компютрите, доставени след юни 2004 г.. Програмата НЕ Е налична при по-стари модели.  

  VAIO Update 5 се разпространява за всички VAIO компютри, доставени след юни 2004 г.  Тя е пусната свободно през декември 2009 г.  При актуализиране на по-стара версия е необходимо да рестартирате вашата система.

  Някои общи забележки

  • Когато се инсталират автоматичните актуализации Automatic Updates, изтеглените файлове биват автоматично изтрити като част от процеса. Файловете, които изтегляте за ръчни актуализации (Manual Updates), ще останат в директорията C:\Update (Актуализации). След като дадена ръчна актуализация е успешно инсталирана, можете да изтриете изтеглените файлове.
  • Не е възможно актуализациите да бъдат скрити от този списък, без да бъдат инсталирани. Ако не желаете да инсталирате определени актуализации, не трябва да ги избирате. Те ще продължат да бъдат видими в списъка, така че да могат да бъдат инсталирани, ако в даден момент са ви необходими.

  Достъпът до VAIO Update

  може да стане по следните начини:

  • От Windows Taskbar (лентата със задачи на Windows)
   • Щракнете върху Start
   • Посочете All Programs (Всички програми) и 
   • щракнете върху VAIO Update 5.
  • С десния бутон на мишката щракнете върху иконата на VAIO Update на лентата със задачите, и изберете  Check for Updates (Проверка за актуализации)

  Екранът на VAIO Update

  Проверка за актуализации

  На този екран вие получавате общ изглед на програмите за актуализиране, които се предлагат за вашата система.
  While installing updates, we recommend to use your notebook on AC power.

  Разделът с програми за актуализиране е разделен на две зони: Automatic Updates (Автоматични актуализации) и Manual Updates (Ръчни актуализации). Под тези раздели ще откриете връзки към актуализации, които вече са инсталирани, и описание на иконите.

  Автоматични актуализации
  За да започнете, изберете актуализациите, които желаете да инсталирате, след което щракнете върху бутона Update Now (Актуализирай сега). Избраните актуализации ще бъдат автоматично изтеглени и инсталирани на вашия компютър. Моля, по време на процеса следвайте инструкциите на екрана, които биха могли да се появят.

  Ръчни актуализации
  За да започнете, изберете чрез щракване актуализациите, които желаете да инсталирате, след което щракнете върху бутона Download (Изтегли). Програмата VAIO Update ще изтегли избрания/те файл/ове с актуализации на следното местоположение на вашия компютър: C:\update\[име на файла за актуализация].
  За да разгледате указанията за инсталиране на всяка актуализация, щракнете върху името на актуализацията на страницата на VAIO Update.
  След като файловете са изтеглени, можете да щракнете върху бутона Install (Инсталиране). Windows Explorer ще отвори и ще покаже инсталационния файл.  

  Важна информация

  Този раздел осигурява спешна помощ и новини относно защита.

  Успешни актуализации

  Този раздел дава общ поглед върху успешно инсталирани предходни актуализации.